Privacy van EU-burgers in geding: Nederlandse Bitcoin-bedrijven sturen brandbrief over FATF-aanbevelingen

De door de FATF voorgestelde witwasmaatregelen rondom cryptovaluta “brengen de privacy van EU-burgers in het geding”, lezen we in een brandbrief gericht aan de minister van Financiën. Wat is er aan de hand?

Regelgeving

Privacy van EU-burgers in geding: Nederlandse Bitcoin-bedrijven sturen brandbrief over FATF-aanbevelingen
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Bijna twee weken geleden schreven we uitgebreid over de (verstrekkende) consequenties van voorgestelde FATF-maatregelen voor de cryptowereld. Toevallig of niet zagen we in de periode erna de activiteit rondom deze maatregelen toenemen.

Laat duidelijk zijn: daar zijn wij niet de aanstichter van. Begin mei schreef Simon Lelieveldt uitgebreid over de maatregelen. Een genuanceerd en lezenswaardig stuk waarin Lelieveldt de FATF en EU oproept hun benadering ten aanzien van virtuele valuta aan te passen.

Verregaande maatregelen

De Financial Action Task Force (FATF) is een invloedrijke intergouvernementele task force waar regels worden bedacht om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Omdat het geen overheidsorgaan is, worden er formeel enkel aanbevelingen gedaan. In de praktijk worden die aanbevelingen door de leden geïmplementeerd als wetgeving.

Simpelgezegd worden regels rondom cryptovaluta met de nieuwe aanbevelingen gelijkgesteld aan de regels die van toepassing zijn op regulier (giraal) betalingsverkeer. Dat betekent dat transacties vergezeld moeten worden met informatie over de afzender en de begunstigde.

Privacy op het spel

Twee weken geleden schreven we dat er vanuit de sector relatief weinig gedaan wordt tegen de aanbevelingen. Maar daar zaten we naast. Begin mei hield de FATF een bijeenkomst in Wenen waar gesproken is over de aanbevelingen. Daar was ook een delegatie vanuit de (Nederlandse) cryptowereld bij.

Dat het bedrijfsleven de krachten heeft gebundeld, blijkt uit de brief (PDF) die onlangs is verstuurd naar minister Hoekstra van Financiën. Als afzenders worden Stichting Privacy First en de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland genoemd. Daarbij aangesloten zijn bijvoorbeeld BitKassa, Bitonic, BTCDirect, en Bitvavo.

De aanbeveling van de FATF wordt uitgelegd in een zogeheten ‘Interpretive Note’. Daarvan is paragraaf 7b de meest beruchte, en wordt in de brandbrief expliciet genoemd. Deze paragraaf “heeft tot gevolg dat alle bedrijven persoonlijke informatie moeten doorgeven over klanten en niet-klanten, waarbij al deze informatie, gedurende de hele waardeketen bij alle partijen beschikbaar moet zijn”.

Met andere woorden: iedere transactie moet vergezeld worden door klantdata. Klantdata die onnodig de wereld in wordt gestuurd en de privacy van EU-burgers op het spel zet, aldus VBNL en Privacy First. Volgens het duo zijn er bovendien al voldoende maatregelen genomen: “Aanbeveling 7b van de FATF is feitelijk overbodig. Het is niet nodig klantdata de wereld in te sturen als die per case gewoon opgevraagd c.q. gecontroleerd kan worden.”

Roep om aandacht

Met de brandbrief wordt terecht expliciet aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Men is niet tegen witwasmaatregelen, maar het pakket dat er nu ligt heeft een veel te brede reikwijdte en schiet z’n doel voorbij. Bovendien worden “de burgers en bedrijven waar het om gaat feitelijk onvoldoende gehoord” over deze “georkestreerde data-export van gegevens”.

In de loop van juni komen de FATF-leden weer bij elkaar. Dan worden de aanbevelingen waarschijnlijk definitief aangenomen. Tot die tijd is er nog de mogelijkheid om kritische noten te noemen en het publiek erover te informeren. Daar dragen we graag aan bij.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.