Descryptor: Ontcijfert, ontmoeilijkt, en ontrafelt.

The Descryptor is de thuisbasis van Bert Slagter en Peter Slagter. Zij volgen de ontwikkelingen van crypto, decentrale technologie, en open source op de voet. Van bitcoin tot shitcoin. Van fabels tot feiten. En van mensenwerk tot macro-economische aardverschuivingen.

Over Descryptor

In 2008 verscheen een whitepaper van de hand van Satoshi Nakamoto. Hij introduceerde bitcoin. Wat veel Nederlanders kennen als speculatiespeeltje is in feite een nieuwe manier om digitaal bezit te bewaren en over te dragen. Het is een oplossing voor een probleem waar informatici al decennia naar zochten: het kunnen beschikken over digitaal bezit zonder de afhankelijkheid van een centrale autoriteit.

Descryptor ziet hierin een baanbrekende innovatie, met in potentie grote gevolgen in een breed scala aan contexten. Allereerst het technologische perspectief, waarin het internet voor waardeoverdracht hervormd wordt. Ten tweede het financiële perspectief, waarin nieuwe financiële markten ontstaan vanwege de opkomst van nieuwe vormen van bezit. Ten slotte het ideële perspectief, waarin individuen beschermd worden tegen wijdverbreide surveillance en censuur.

Wat bitcoin doet voor geld, doen andere cryptoactiva voor andere digitale bezittingen. Bert Slagter en Peter Slagter hebben zich gespecialiseerd in wat zich afspeelt op het snijvlak van technologie en economie. Via Descryptor delen ze kennis, kansen en achtergronden. Zodat iedereen het snapt. Iedereen erbij kan. Want die nieuwe economie, die is van ons allemaal.