Activiteiten

Missie

Descryptor wil dat decentrale technologie de kans krijgen om hun beloften waar te maken.

Dat is niet vanzelfsprekend. Neem decentrale netwerken zoals bitcoin en ethereum. Die hebben geen CEO en er is geen bedrijf dat de belangen behartigt. Terwijl partijen die zich bedreigd voelen door decentrale technologie juist wel centraal georganiseerd zijn.

Wij komen op voor een eerlijk en evenwichtig gesprek over de potentie en waarde van decentrale technologie, en over de negatieve bijwerkingen. In Nederland, en vanuit Nederland in Europa.

Activiteiten

We doen dat door op allerlei manieren onze kennis en expertise te delen. In de media, in podcasts, met artikelen, en met de productie van achtergrondrapportages. Maar ook met gesprekken met sleutelspelers, zoals politieke partijen, ministeries, toezichthouders, bedrijven in de traditionele financiële sector, en meer.

We stellen ons hierbij niet activistisch op. We hebben oog voor de negatieve bijwerkingen van de opkomst van decentrale technologie. Tegelijk laten we ons niet leiden door de vooroordelen en misvattingen.

Financiering

Voor financiering is Descryptor afhankelijk van giften. Die ontvangen we van bedrijven die actief zijn in de cryptosector.

Zij zien Bert Slagter en Peter Slagter, de drijvende krachten achter Descryptor, als belangrijke evangelisten voor de sector. Zonder decentrale technologie bestaat die immers niet. Voor hen is het belangrijk dat dit geluid breed te horen is en het publieke debat erover genuanceerd gevoerd wordt.

Descryptor vertegenwoordigt niet de belangen van een specifiek bedrijf of een selectie van bedrijven. Onze financiering is op voorwaarde dat we ons werk zo onafhankelijk als mogelijk kunnen uitvoeren.

Natuurlijk zien we onze sponsoren wel als onze partners. We selecteren daarom streng op wie we aan ons verbinden, onder meer op betrouwbaarheid en bedrijfsvoering. Eenmaal samen gebruiken we onze partners graag als voorbeeld in onze activiteiten, en verbinden we hen graag aan ons uitgebreide netwerk.