Gaat de Franse wet op privacy gerichte cryptovaluta verbieden?

Éric Woerth, hoofd van het financieel comité van het Franse lagerhuis, stelt dat het “passend zou zijn geweest om de verspreiding en handel in op privacy gerichte cryptovaluta te verbieden”. Ligt er echt een verbod op de loer?

Regelgeving

Gaat de Franse wet op privacy gerichte cryptovaluta verbieden?
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Onderzoek

Zoals in veel landen het geval is, wordt er onderzoek gedaan naar de impact van blockchaintechnologie en cryptovaluta op bestaande processen. Dat gebeurt ook in Frankrijk. Een financieel comité van het Franse lagerhuis heeft recent een rapport (PDF) gepubliceerd dat dient als uitgebreid onderzoeksverslag.

Woerth is de voorzitter van het comité en mocht in die hoedanigheid het voorwoord van het rapport schrijven. Daarin gaat hij kort in op de uitdagingen die cryptovaluta met zich meebrengen. Woerth:

“We moeten ons bewust zijn van de problemen die [cryptovaluta] met zich mee kunnen brengen. Denk aan fraude, belastingontduiking, witwassen, en energieverbruik.”

Het zijn kanttekeningen die we vaker langs zien komen. En dat is logisch. Voor toezichthouders en wetgevers zijn dit essentiële vraagstukken.

Complete anonimiteit

In de context van bovenstaande uitspraak, stelt Woerth dat het “daarom passend zou zijn geweest om de verspreiding en handel in op privacy gerichte cryptovaluta te verbieden”. Het gaat om munten die “de gebruiker van complete anonimiteit voorzien en zijn ontworpen om identificatie [van de gebruiker] te voorkomen”.

Woerth vertelt erbij dat de “wetgever op dit moment nog niet zo ver is gegaan”. Het is uit de tekst niet op te maken wat zo'n verbod concreet zou betekenen. Zou het gebruik van zo'n munt verboden zijn? Of enkel het faciliteren van de handel erin?

Hoe dan ook, het zal voor de wetgever lastig zijn om een wet te formuleren die ook daadwerkelijk nageleefd kan worden. Het is dan ook de vraag of zo'n wetsvoorstel het daglicht gaat zien.

Uit het voorwoord van Woerth blijkt dat men in ieder geval voorzichtig te werk gaat. “De nadruk ligt op het onderscheid tussen de verschillende toepassingen van cryptovaluta. In het kader van het algemeen belang werken we aan nauwkeurige wetgeving.”

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.