Amerikaanse overheid onderzoekt haalbaarheid van volgen transacties met privacy coins

De Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) wil weten hoe haalbaar het is om transacties met privacy coins te volgen. De DHS zoekt naar manieren om forensische analyse toe te passen op dit type munten.

Regelgeving

Amerikaanse overheid onderzoekt haalbaarheid van volgen transacties met privacy coins
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

De intentie om onderzoek te doen naar privacy coins blijkt uit een zogeheten pre-solicitation document. Hoewel daarin wordt opgemerkt dat er voor cryptovaluta toepassingen zijn voor zowel het bedrijfsleven als de overheid, draait het primair om het gebruik van privacy coins voor criminele doeleinden.

De DHS noemt projecten als zcash en monero, waarin de nadruk ligt op privacy en anonimiteit. Logischerwijs is het lastig om transacties op deze blockchains te traceren. Het document gaat hier als volgt op in:

“Hoewel deze features wenselijk zijn, is er een vergelijkbare interesse in het traceren en begrijpen van transacties en acties op blockchains die een illegaal karakter hebben. Dit voorstel roept op tot oplossingen die wetshandhavers de mogelijkheid geven om forensische analyse toe te passen op blockchaintransacties.”

In het document worden specifiek zcash en monero genoemd, maar de DHS realiseert zich dat er meer privacymunten zijn en dat er nieuwe platforms ontwikkeld kunnen worden met dezelfde eigenschappen. Daarom zou de uiteindelijke oplossing breed toepasbaar moeten zijn.

De DHS verwacht nog geen concrete oplossingsvoorstellen, maar zoekt contact met mensen en bedrijven die over dit onderwerp in gesprek willen komen met het agentschap.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.