Rechter Florida vindt getuigenis Craig Wright ongeloofwaardig

Pech voor Craig Wright in de rechtszaak tegen Kleiman. Zijn motie om de zaak niet ontvankelijk te verklaren is verworpen. Wright heeft volgens de rechter geen geloofwaardig bewijs geleverd, en refereert aan een quote over... misleiding?!

Regelgeving

Rechter Florida vindt getuigenis Craig Wright ongeloofwaardig
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Motie afgekeurd

Sinds begin 2018 loopt er een rechtszaak tegen Wright, tegen hem aangespannen door Ira Kleiman. Het verloop ervan wordt op de voet gevolgd: er staat meer dan 10 miljard dollar op het spel. Je kan hier meer over de achtergrond van dit proces lezen als je er niet bekend mee bent.

In de loop van de zaak heeft Wright een motie ingediend met als doel om de zaak als geheel niet ontvankelijk te verklaren. Zou de rechtbank die motie goedkeuren, was het proces in één keer over geweest. Helaas voor Wright is dat niet gelukt: de motie is van tafel geveegd. “Het is de gedaagde niet gelukt om geloofwaardig bewijs te leveren”, aldus de rechter.

Ongeloofwaardig

Uit het hofdocument blijkt dat geloofwaardigheid centraal staat in de afweging van de rechter wel of niet met Wright mee te gaan. “Helaas staat het archief vol met gevallen waarin de verdachte tegenstrijdige (en beëdigde) verklaringen heeft afgelegd voor deze rechtbank. De rechtbank vindt het bewijsmateriaal eenvoudigweg niet geloofwaardig.”

Dat de rechtbank van mening is dat Wright zich onoprecht gedraagt, blijkt ook uit de quote die in de uitspraak is opgenomen:

“Oh! What a tangled web we weave when first we practice to deceive.” – Sir Walter Scott, Marmion (1808)

In de tijd van Scott stond het Engelse woord ‘web’ voor tapijtwerk. Een ‘tangled web’ is tapijtwerk vol met weeffouten. Doorgaans wordt de spreuk van Scott als volgt uitgelegd. Voor een leugenaar (deceive) is het lastig om te onthouden aan wie hij welke leugens heeft verteld. Om te voorkomen dat leugens aan het licht komen vertel je meer leugens, enzovoorts. Als zodanig ontstaat een tapijtwerk vol met weeffouten (the web we weave).

Is hiermee de zaak beslecht? Zeker niet. Maar Wright zal wel alles op alles moeten zetten om het verloren vertrouwen van de rechtbank te herwinnen.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.