In november krijgt bitcoin een belangrijke upgrade: Taproot

Betere privacy, meer flexibiliteit en lagere kosten. Het zijn de voordelen die Taproot, een belangrijke upgrade van het bitcoinprotocol, met zich meebrengt. Het goede nieuws: die upgrade gaat er definitief komen. Dit is wat je erover weten moet.

Bitcoin

In november krijgt bitcoin een belangrijke upgrade: Taproot
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Taproot komt eraan

Je hebt ze misschien zien langskomen op Twitter, afbeeldingen van groene en rode vierkantjes. Net als met de laser eyes zie je al snel een rode draad: het zijn bitcoiners die ze plaatsen. In tegenstelling tot de laserogen hebben de vierkantjes niets te maken met de prijs van bitcoin; ze houden verband met Taproot, één van de meest impactvolle verbeteringen aan het bitcoinprotocol tot dusver.

Er wordt dagelijks door vele ontwikkelaars aan bitcoin gewerkt. Veranderingen aan het bitcoinprotocol kunnen echter niet zomaar doorgevoerd worden. Anders dan bij softwareprojecten gangbaar is, heeft bitcoin geen centrale leiding. Het komen tot de activatie van een upgrade is daarom een organisch proces, waar in veel gevallen jaren overheen gaan.

Na jaren van werk aan Taproot door prominente bitcoinontwikkelaars, zoals Gregory Maxwell, Pieter Wuille, Andrew Poelstra, Tim Ruffing en Anthony Towns, bereikte de bitcoingemeenschap begin 2020 brede overeenstemming: Taproot moet er komen. Alle discussies waren gevoerd, en de concrete code was voor commentaar ingediend. Het is nu “aan het ecosysteem” om deze upgrade te accepteren, schreef Wuille destijds op Twitter.

Dat proces, komen tot de activatie van de upgrade, heeft na een jaar een belangrijke mijlpaal bereikt. Iedere 2016 blocks – daar gaat om en nabij 2 weken overheen – kalibreert het bitcoinnetwerk zich om de tijd tussen twee opeenvolgende blocks rond de 10 minuten te houden. Die periode staat ook bekend als epoch.

Sinds begin mei geven miners bij de creatie van een block een signaal af. Daarmee geven ze aan of ze wel of niet klaar zijn voor de upgrade. Elk block met een positief signaal kleurt groen, en diegene waarin het signaal ontbreekt, kleurt rood. Pas als een grote meerderheid van de seinen op groen staat, meer dan 90 procent in één epoch, wordt Taproot geactiveerd. Op 12 juni werd die drempelwaarde bereikt. “We have a lock in”, riepen legio bitcoiners die al jaren naar dit moment uitkeken.

Het is niet zo dat Taproot per direct geactiveerd is. Dat gebeurt pas na een vooraf vastgelegd aantal blocks in de toekomst. Een eenvoudige rekensom brengt ons bij block 709.632, die zeer waarschijnlijk ergens in de loop van november aan bitcoins blockchain toegevoegd wordt.

Dit brengt Taproot

Allemaal leuk, maar wat ís Taproot precies?

Onder deze noemer gaan feitelijk drie technische veranderingen schuil: Schnorr signaturesTaproot, en Tapscript. Samen zorgen ze voor:

  1. Verbeteringen in schaalbaarheid. De validatie van blocks wordt tot 3 keer sneller dan nu het geval is, en applicaties die gebruik maken van meerdere sleutels om een transactie te ondertekenen kunnen een forse kostenbesparing verwachten omdat er efficiënter met data omgesprongen wordt.

  2. Verbeteringen rond fungibiliteit. Door Taproot gaan alle transacties er in technische zin hetzelfde uitzien. Dat maakt het voor mensen en computers die de blockchain volgen lastiger om bitcoins en transacties van elkaar te onderscheiden. Of je nou een betaling doet, een coin mixer gebruikt, een Lightning-kanaal opent, of een smart contract gebruikt: in de blockchain ziet het er hetzelfde uit.

  3. Nieuwe toepassingen. Taproot staat ook voor een evolutie van wat er aan ‘slimme contracten’ met bitcoin mogelijk is. Dat komt omdat er nieuwe voorwaarden geformuleerd kunnen worden die van toepassing zijn op het mogen besteden van bitcoin.

Het gebruik van Schnorr-signatures staat aan de basis van de komst van Taproot. Achter deze naam schuilt een cryptografisch algoritme dat op allerlei fronten beter is dan wat bitcoin nu gebruikt, ECDSA. Het is sneller, veiliger, en het resultaat ervan neemt minder ruimte in beslag. Het patent dat eerder op deze methode van Claus-Peter Schnorr rustte, is inmiddels verlopen; vrij baan dus voor het gebruik ervan in bitcoin.

Lang verhaal kort, Taproot staat voor betere privacy, meer flexibiliteit, en lagere kosten. Het wordt met recht de grootste upgrade in vier jaar genoemd.

Upgrade niet vanzelfsprekend

Begin mei verscheen er kritiek op Taproot vanuit onverwachte hoek. Klokkenluider Edward Snowden vindt dat men teveel waarde hecht aan de geplande veranderingen. “Kijk naar wat Taproot doet. Het lost bitcoins privacyprobleem niet op”, stelt Snowden. “En er zijn argumenten die ervoor pleiten dat de privacy van gebruikers er slechter op wordt.”

In gesprek met Decrypt stellen diverse bitcoinontwikkelaars dat de opmerkingen van Snowden over Taproot misplaatst zijn. Onderliggend aan de discussie is een fundamenteel verschil van inzicht. Snowden heeft al eerder het standpunt ingenomen dat cryptovaluta anoniem moeten zijn, en niet pseudoniem zoals bitcoin is. Taproot verbetert bitcoin in dat opzicht weliswaar, maar wordt er niet 100 procent anoniem van, zoals Snowdens stokpaardjes Monero en Zcash wel stellen te zijn.

Zo wordt duidelijk dat zelfs een upgrade waar brede consensus over is, her en der leidt tot felle discussies. De laatste keer dat bitcoin een grote upgrade kreeg, ontaarde het zelfs in een heuse strijd tussen miners, ontwikkelaars en gebruikers. Met die herinnering in het achterhoofd is de afgelopen maanden uitgebreid gediscussieerd over de manier waarop Taproot geactiveerd moet worden. Men realiseerde zich immers dat het doorvoeren van een upgrade verre van vanzelfsprekend is.

Ook nu waren er verschillende kampen. Het ene vond dat gebruikers de activatie moesten forceren, het andere wilde eerst de stemming onder miners peilen. Uiteindelijk is voor een middenweg gekozen. Een Speedy Trial, waarbij miners binnen drie maanden hun steun voor de upgrade wereldkundig moesten maken.

Is dit dan de silver bullet waarmee upgrades aan het bitcoinprotocol doorgevoerd kunnen worden? Op die vraag kan nog geen antwoord worden gegeven: rond Taproot staan de neuzen teveel dezelfde kant op. In de beslissende epoch stonden bijna 99 procent van alle seinen op groen. Speedy Trial als release-mechanisme is dus niet écht op de proef gesteld, maar Taproot komt eraan!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.