Nieuw beleid Amerikaanse centrale bank: meer inflatie en jarenlang lage rente

Vorige week onthulde Fed-baas Jerome Powell het Amerikaanse monetaire beleid voor de komende jaren. In het kort: op zoek naar meer inflatie door jarenlang lage rente. Belangrijk, want wat betekent dit voor je vermogen?

Bitcoin

Nieuw beleid Amerikaanse centrale bank: meer inflatie en jarenlang lage rente
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Op donderdag 27 augustus sprak Jerome Powell tijdens de jaarlijkse conferentie voor centrale bankiers in Jackson Hole zijn vakgenoten toe. Naar de voorzitter van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, wordt aandachtig geluisterd. Samen met Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft hij grote invloed op de wereldeconomie.

Hij maakte bekend dat het monetaire beleid van zijn centrale bank gaat veranderen. Twee zaken vallen daarbij op.

Ten eerste richt men zich op een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2%. Dat betekent dat de inflatie best boven de 2% uit mag komen, als daarmee een periode van lagere inflatie gecompenseerd wordt. Op dit moment is die 2% een bovengrens.

Ten tweede zal men een ruim monetair beleid blijven voeren zolang de inflatie niet oploopt. Op dit moment wacht men niet totdat inflatie zichtbaar wordt, maar let men erop dat de werkloosheid niet onder een bepaalde grens komt.

Powell verklaarde het tweede punt door erop te wijzen dat uit de praktijk is gebleken dat de werkloosheid jarenlang op een laag niveau kan liggen, zonder dat de inflatie ver oploopt.

Het vermoeden dat lage werkloosheid leidt tot inflatie is geworteld in theoretische modellen over het verband tussen inflatie en werkloosheid. Econoom Milton Friedman spraak in de jaren '70 al over het natuurlijke werkloosheidspercentage, en in recentere tijden keek men naar de non-accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU). Onder die grens zou inflatie ontstaan. De Fed stelt dat deze wetmatigheid niet meer opgaat.

Deze verandering doet ons denken aan wat we eerder bespraken over de modern monetary theory (MMT), waar men royale overheidstekorten bepleit tot aan het moment dat de inflatie daadwerkelijk gaat oplopen.

Lage rente en meer inflatie

Het beleid van de Fed betekent dat ze de rente op 0% zullen houden, en opkoopprogramma's zullen handhaven, totdat de werkloosheid tot onder de 4% gedaald is. De meeste experts verwachten dat dit op z'n vroegst in 2024 het geval zal zijn.

Op 1 september berichtte Eurostat dat in de eurozone voor het eerst in vier jaar het prijspeil is gedaald. De jaar-op-jaar inflatie in augustus 2020 was -0,2%. Deflatie dus.

En dat is niet gek. Er zijn veel trends die voor lagere inflatie zorgen. De voortdurende technologische ontwikkeling waardoor men goedkoper kan produceren. De sterke vergrijzing, waardoor de vraag afneemt. De crisis waardoor mensen meer sparen en minder besteden. Het zorgt allemaal voor lagere prijzen, en niet voor hogere.

Dus hoewel centrale banken door monetaire inflatie de geldhoeveelheid enorm kunnen vergroten, betekent dit niet dat ze ook daadwerkelijk voor prijsinflatie kunnen zorgen. Het versgedrukte geld belandt in asset bubbles zoals aandelen, vastgoed en staatsobligaties waarvan de rente nu historisch laag is.

Het is niet ondenkbaar dat men in de toekomst extremere maatregelen moet nemen om de gezamenlijke vraag van bedrijven en burgers aan te jagen, bijvoorbeeld door het laten oplopen van het overheidstekort. Fiscal spending heet dat in goed Engels.

Bewaar je vermogen

Niettemin is de boodschap aangekomen. Steeds meer bedrijven en burgers stellen hardop de vraag hoe ze hun vermogen de crisis door gaan loodsen.

Twee weken geleden berichtten we over MicroStrategy, het aan de NASDAQ genoteerde bedrijf dat 21.454 bitcoins kocht, omdat het denkt dit een betere waardeopslag is dan de dollar. Vorige week volgden twee Canadese bedrijven dit voorbeeld.

Vorige week kwam ook het nieuws dat een pensioenfonds uit Ohio 5% van z'n portfolio uit goud zal laten bestaan. Reden: als bescherming tegen inflatie.

En dat is begrijpelijk. Goud en zilver vormden in het verleden altijd een goede bescherming tegen inflatie. De hoeveelheid ervan is beperkt, en het kost veel moeite om er meer van uit de grond te halen. Bitcoin lijkt voor steeds meer bedrijven en personen ook die rol te gaan vervullen.

Voor particulieren, de gewone man, is bitcoin een stuk makkelijker te kopen en bewaren dan goud of zilver. En als het CPB dan ook nog eens de jongeren oproept om meer te gaan sparen, dan zou de interesse in bitcoin wel eens snel kunnen toenemen!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.