Prijs bitcoin stijgt naar recordhoogte volgens nieuw model van PlanB (S2FX)

PlanB’s beroemde S2F-model heeft een broertje gekregen. Het nieuwe prijsmodel (S2FX) houdt naast schaarste rekening met de veranderende rol van bitcoin door de tijd heen, met als klap op de vuurpijl een voorspelling van een torenhoge bitcoinprijs.

Bitcoin

Prijs bitcoin stijgt naar recordhoogte volgens nieuw model van PlanB (S2FX)
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Ruim een jaar geleden publiceerde PlanB het inmiddels beroemde artikel (Nederlandse vertaling) over het verband tussen de schaarste van bitcoin en de marktwaarde. Het stock-to-flow model leverde een nieuw perspectief op de koers en voorzag (professionele) investeerders van een manier om aan bitcoin te rekenen.

Als je voor het eerst hoort over het S2F-model, dan verdient het de aanbeveling om bovengenoemd artikel en ons commentaar erop eerst te lezen.

Op 27 april presenteerde PlanB een nieuw model, het stock-to-flow cross asset model, kortweg het S2FX-model, waarin naast bitcoin ook goud en zilver een plek hebben.

Ook in dit nieuwe model wordt bitcoins schaarste, uitgedrukt als stock-to-flow ratio, afgezet tegen de marktkapitalisatie in dollars. Een kenmerkend verschil met het eerste model is dat bij het S2FX-model de datapunten geclusterd zijn.

Zo'n cluster representeert een bepaalde fase van bitcoin. Je kan het zien als een verschijningsvorm, zoals damp, water en ijs verschillende gedaantes zijn van H20. PlanB heeft gekozen voor 4 clusters, die 4 verschillende vormen van bitcoin representeren. Samen met goud en zilver levert dit 6 assets op die de input vormden voor het S2FX-model.

Hieronder zie je twee grafieken:

  • Links de grafiek van het S2F-model, waarin elke waarneming individueel gebruikt wordt.

  • Rechts de grafiek van het S2FX-model, waarin zes assets gebruikt worden, waarvan vier een cluster van bitcoin-waarnemingen zijn.

De vier fasen van bitcoin

Het is een krachtig beeld om de verschillende verschijningsvormen van een stof te gebruiken als beeld voor de verschillende functies en betekenissen die bitcoin in de loop der tijd heeft.

In episode 171 van de Stephan Livera podcast leggen PlanB en Saifedean Ammous uit dat bitcoin eigenlijk in elke fase een andere asset is geworden, met een andere betekenis voor de bezitters.

PlanB heeft de losse waarnemingen in vier clusters gegroepeerd en geprobeerd elk cluster te koppelen aan één van de narratieven uit een artikel van Nic Carter and Hasu uit 2018:

Fase 1: Bitcoin als proof of concept. Begon na het publiceren van de white paper. Hierbij hoort een stock-to-flow van 1,3 en een totale waarde van 1 miljoen dollar.

Fase 2: Bitcoin voor payments. Begon bij USD-parity, het moment dat 1 btc precies 1 dollar waard is. Hierbij hoort een stock-to-flow van 3,3 en een totale waarde van 58 miljoen dollar.

Fase 3: Bitcoin als e-gold. Begon na de eerste halving in 2012, rond het moment dat 1 btc evenveel waare was als 1 ounce goud. Hierbij hoort een stock-to-flow van 10,2 en een totale waarde van 5,6 miljard dollar.

Fase 4: Bitcoin als financial asset. Begon na de tweede halving in 2016. Hierbij hoort een stock-to-flow van 25,1 en een totale waarde van 114 miljard dollar.

planb-narratives.png

De vijfde fase

Bij de halving van 2020 is de stock-to-flow in één keer van ongeveer 25 naar ongeveer 50 gegaan, een flinke sprong naar rechts op de kaart. Vermoedelijk is de eerstvolgende stip het begin van het vijfde cluster.

Bij die vijfde fase zou volgens het S2FX-model een marktwaarde horen van 5,5 biljoen dollar, of een koers van ongeveer 288.000 dollar per bitcoin. Dit is een stuk hoger dan de 55.000 tot 100.000 dollar uit het S2F-model, maar wel dezelfde orde van grootte.

De vraag is welk narratief bij deze fase zou kunnen horen. Hier heeft PlanB zelf ook nog geen antwoord op. Hij doet een oproep aan strategisch denkers om hierover mee te denken, omdat bitcoin met die marktkapitalisatie invloed krijgt op geopolitieke machtsverhoudingen.

Kanttekeningen

Het model is nog jong en is nog niet gereproduceerd en gereviewed door anderen. Er kunnen nog allerlei verfijningen of verbeteringen op volgen. Niettemin willen we alvast een aantal gedachten erover delen.

Het narratief van fase 4 is misschien inderdaad financial asset geweest, getypeerd door de opwinding over Bakkt en het telkens uitkijken naar ETF's. De adoptie als financial asset is echter nog zeer beperkt. Een paar rijken en family offices, een enkel hedgefonds en pensioenfonds. Zou het narratief een fase vooruitlopen op de verwezelijking ervan? Er is wel eens gezegd dat bitcoin als asset class pas interessant wordt bij een marktwaarde van boven de 1 biljoen dollar.

Het narratief van fase 5 zou volgens PlanB wereldmunt kunnen worden. Maar 5 biljoen dollar is dan wel erg klein. PlanB vergelijkt het met de monetary base van de dollar, die inderdaad ongeveer even groot is, maar de totale wereldwijde geldhoeveelheid is eerder in de richting van 100 biljoen dollar. En als sound money zou het ook de monetaire premium van vastgoed kunnen vangen.

De S2F van zilver (en goud). De stock-to-flow van bitcoin is exact bekend, maar van goud en zilver is die geschat. In de hierboven genoemde podcast zegt Ammous dat hij eerder denkt dat die tussen de 3 en 5 ligt. In de door PlanB gebruikte bron staat "Although it’s difficult to assess an exact stock to flow ratio for silver, it’s at least ten times higher than 3". Die onzekerheid zie ik niet terug in het model.

Padafhankelijkheid. Bij water zijn de fase-overgangen tweerichtingsverkeer. Water dat eerst ijs is geweest, is niet anders dan water dat eerst damp is geweest. De fase-overgangen van bitcoin kunnen maar één kant op omdat S2F maar één kant op kan. Anders gezegd: bitcoin van $1000 is een ander ding met een S2F van 10 dan met een S2F van 50.

Tot slot

Opnieuw levert PlanB de bitcoingemeenschap een interessant model om te redeneren over de aard en kwantitatieve eigenschappen van bitcoin. We zien uit naar volgende iteraties van het S2FX-model, bijvoorbeeld als extra assets worden toegevoegd of er statistische kanttekeningen bij worden geplaatst.

Maar los van het model en de daaruit voortvloeiende marktwaarde is het al een verrijking op zich om naar bitcoin te kijken als één materiaal dat in verschillende fasen verschillende eigenschappen heeft. We hopen zeker ook dat dit verder verkend wordt!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.