Cryptopia heeft nog voor 100 miljoen euro aan cryptovaluta op de balans

Dinsdag komt de zaak Cryptopia voor de rechter in het hooggerechtshof van Christchurch. De door de curator ingediende stukken geven wat inzicht in hoe het proces verloopt. Ook is nu bekend wat er nog op de balans stond van de failliete exchange.

ExchangeCryptopia

Cryptopia heeft nog voor 100 miljoen euro aan cryptovaluta op de balans
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Op de planning staat een zogeheten directions hearing. Dat is een relatief korte zitting van organisatorische aard. De partijen komen bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en nieuwe afspraken te maken. Het doel ervan is om zo snel mogelijk tot een hoorzitting te komen.

Onduidelijkheid over rechten en plichten

Die hoorzitting kan nog wel even op zich laten wachten. Uit ingediende documenten blijkt dat er eerst een cruciale vraag beantwoord moet worden: binnen welk wettelijk kader vallen cryptovaluta eigenlijk?

Voor de curator is het nog onduidelijk op welke manier de zaak afgewikkeld mag worden. Dat komt omdat cryptovaluta nergens in het Nieuw-Zeelandse wetboek worden genoemd, en jurisprudentie – het geheel van uitspraken in soortgelijke zaken – grotendeels ontbreekt.

Is cryptovaluta bezit? Of een asset? Is het geld? Was het eigendom van de exchange, of van de klant? En welke rechten hebben mensen met een account? Zomaar wat van de basale vragen waar nog antwoord op gegeven moet worden.

Voor mensen die wachten op bij Cryptopia gestald geld is het een frustrerende periode. In plaats van antwoorden komen er nu vooral nieuwe vragen bij. Een bevestiging van de vermoedens die we in januari op papier hebben gezet: de afwikkeling gaat waarschijnlijk nog maanden duren.

Meer dan 960.000 gedupeerden

Eén van de opdrachten van de curator is inzicht geven in de waarde van alles wat er nog te verdelen is onder schuldeisers. In één van de ingediende stukken wordt daarover een tipje van de sluier opgelicht. Wat blijkt:

  1. In totaal zijn er 960.143 accounts met een ‘realiseerbare waarde’. Het gaat om Cryptopia-gebruikers met een positieve balans.
  2. De waarde van al die accounts samen komt neer op 170.950.009 Nieuw-Zeelandse dollars. Omgerekend een kleine 100 miljoen euro.

De curator merkt daarbij op dat het genoemde bedrag een momentopname is, de koers van sterk flucuteert, en met transactiekosten geen rekening is gehouden. Daarnaast is het maar de vraag in hoeverre er nog liquiditeit is in de markt voor de ~900 valuta die bij Cryptopia verhandelbaar waren.

Touwtrekken tussen schuldeisers

Tot dusver lijken er drie partijen bij de zaak betrokken:

  1. De liquidator. Grant Thornton, de curator. Een onafhankelijke partij met als doel om de rechter te faciliteren bij de afwikkeling van het faillisement.
  2. De creditors. Schuldeisers, bedrijven of andere rechtspersonen waar Cryptopia nog schuld aan heeft.
  3. De Potential Trust Beneficiaries. De begunstigden. Onder deze noemer vallen alle Cryptopia-gebruikers.

De vertegenwoordiging van de gebruikers (3) wil dat een trust wordt opgericht van waaruit gebruikers gecompenseerd kunnen worden. De schuldeisers (2) willen daar echter niets van weten. Welke stelling de rechter inneemt in dit debat wordt dinsdag wellicht duidelijk. Pas daarna kunnen vragen weer plaatsmaken voor antwoorden.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.