Meer dan 40 Duitse banken willen crypto diensten aanbieden

Door de introductie van nieuwe wetgeving is de drempel voor Duitse banken om met diensten rondom cryptovaluta aan de slag te gaan een stuk lager geworden. Al meer dan 40 banken hebben toestemming aangevraagd bij toezichthouder BaFin.

Bedrijfsleven

Meer dan 40 Duitse banken willen crypto diensten aanbieden
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Duitsland als ‘crypto heaven’

Sinds 1 januari is in Duitsland aangepaste wetgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering in effect. De nieuwe regels zijn het gevolg van de implementatie van de de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5, een proces dat voor 10 januari in alle lidstaten afgerond had moeten zijn. In Nederland is dat overigens niet gelukt.

In Duitsland zijn net als in Nederland verstrekkende regels ingevoerd. Door aanpassingen aan de Geldwäschegesetz (GWG) en de Kreditwesengesetz (KWG) liggen regels voor aanbieders van cryptodiensten nu meer in lijn met de eisen die worden gesteld aan andere financiële instellingen, zoals banken. Om deel te mogen nemen aan de markt is een licentie vereist.

Net als in Nederland schuilt hierin het risico dat startende bedrijven de dupe zijn, kritiek die ook in marktcommentaar naar voren kwam. De gevestigde orde reageerde overwegend positief. “Duitsland is goed op weg om een crypto heaven te worden”, vertelt Sven Hildebrandt aan de Düsseldorfse krant Handelsblatt. “De Duitse wetgever neemt duidelijk een voortrekkerstol op het gebied van digitale assets.”

Interesse bij Duitse banken

Gevestigde financiële instellingen zijn tevreden met de nieuwe regelgeving omdat de kaders waarbinnen zij mogen opereren een stuk duidelijker zijn geworden. Bedrijven die al een licentie hebben, kunnen hun productassortiment zonder veel moeite verbreden. En bedrijven die over voldoende middelen beschikken kunnen de aanvraag van zo’n licentie beter verantwoorden.

Volgens de Duitse overheid heeft BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten, van meer dan 40 banken te horen gekregen dat ze interesse hebben om met diensten rondom cryptovaluta en andere digitale assets aan de slag te gaan. Dat ze bank- en opslagdiensten rondom deze assets mogen aanbieden is daarin doorslaggevend.

“We zijn de afgelopen anderhalf jaar intensief bezig geweest met onderwerpen rondom crypto”, vertelt Michael Offermann, bestuurder van de Duitse solarisBank. “Nu is het een goed moment om ermee te starten. We zijn tenslotte een commerciële bank, geen onderzoeksinstelling.”

Het getal 40 verdient overigens nog context. BaFin houdt toezicht op 2.700 banken, 800 financiële dienstverleners, en meer dan 700 verzekeraars. De groep banken met interesse representeert dus slechts 1,5% van het totale aantal.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.