Taproot komt eraan: Bitcoin sneller, anoniemer, en innovatiever

Eén van de belangrijkste verbeteringen aan Bitcoin’s protocol is deze week een grote stap dichterbij verwerkelijking gekomen: Taproot. Lees mee over de impact van deze upgrade.

Bitcoin

Taproot komt eraan: Bitcoin sneller, anoniemer, en innovatiever
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Bitcoin-verbeteringen

Er wordt nagenoeg zonder onderbreking aan Bitcoin gewerkt. Ontwikkelaars die Bitcoin beter willen maken. Dergelijke innovatie doorloopt vaste stappen die soms op organische wijze in elkaar overlopen:

  1. Vanuit de community wordt gepraat en gewerkt aan een potentiële verbetering.
  2. Als het concreet genoeg is geworden, wordt er een officieel voorstel ingediend: de Bitcoin Improvement Proposal (BIP).
  3. Vanuit het ecosysteem volgt feedback op het voorstel.
  4. Als er consensus is bereikt over het voorstel, volgt (technische) implementatie ervan in Bitcoin’s protocol.
  5. Na uitvoerig nakijken en testen van wat er ontwikkeld is, volgt activatie van het vernieuwde protocol op het netwerk.
  6. Vanaf dit punt kunnen diensten de verandering in gebruik nemen in op gebruikers gerichte software.

Slechts een beperkt deel van alle ideeën bereikt de finishlijn. Bijvoorbeeld omdat er geen draagvlak is voor een voorgestelde verandering. In het geval van Taproot is daar echter geen sprake van – dit voorstel is inmiddels in het domein van stap 3 en 4 aangekomen.

Taproot

Taproot staat voor één van de meest impactvolle verbeteringen aan Bitcoin tot dusver. Onder deze noemer gaan feitelijk drie technische veranderingen schuil: Schnorr signatures, Taproot, en Tapscript. Samen zorgen ze voor:

  1. Verbeteringen in schaalbaarheid. Applicaties die gebruik maken van meerdere sleutels om een transactie te autoriseren (multisig) kunnen een forse kostenbesparing verwachten omdat er efficiënter met data omgesprongen wordt. Daarnaast wordt het valideren van blocks een stuk sneller (tot ~2,5 keer de huidige snelheid).

  2. Verbeteringen in fungibiliteit. Simpel gezegd gaan vrijwel alle transacties er hetzelfde uitzien, en dat maakt het voor mensen en computers die in de blockchain neuzen veel lastiger – zo niet onmogelijk – om bitcoins en transacties van elkaar te onderscheiden. Of je nou een betaling doet, een coin mixer gebruikt, een Lightning-kanaal opent, of een smart contract gebruikt.

  3. Legio nieuwe toepassingen. Denk aan nieuwe voorwaarden die van toepassing zijn op het mogen besteden van bitcoin. En de evolutie van wat er aan ‘slimme contracten’ op Bitcoin’s blockchain mogelijk is.

Het gebruik van Schnorr-signatures staat (onder andere) aan de basis van Taproot. Dit cryptografische algoritme is op allerlei manieren beter dan wat nu door Bitcoin wordt gebruikt – ECDSA. Het is sneller, veiliger, en het resultaat neemt minder ruimte in beslag.

‘Waarom werd dit niet vanaf het begin af aan gebruikt?’, is een vraag die wellicht bij je opkomt. Een denkrichting is dat Satoshi deze methode links heeft laten liggen, omdat er een Amerikaans patent op van toepassing was. De geldigheid van dat patent is inmiddels echter verlopen, en dus vrij baan voor het gebruik ervan in Bitcoin.

Leiderloze verandering

Bitcoin’s beheer (governance) is decentraal van opzet. Er is geen leider die beslist dat een voorgestelde verandering wel of niet wordt doorgevoerd. Alleen als iedereen het met elkaar eens is bereiken vernieuwingen de buitenste rand van het ecosysteem: implementators en gebruikers.

Aan de totstandkoming van Taproot is jaren gewerkt, van de eerste discussie erover tot aan de concrete code die nu voor commentaar is ingediend. Belangrijke bijdragen kwamen van Gregory Maxwell, Pieter Wuille, Tim Ruffing, en Anthony Towns.

Tot dusver lijkt het erop dat Taproot unaniem door ontwikkelaars wordt omarmd en zijn er weinig drempels op weg naar de activatie ervan op het netwerk. Wanneer dat moment zich precies aandient is onbekend: dat is “aan het ecosysteem”.

Verder lezen over Bitcoin’s privacy-ontwikkelingen? We zijn in dit artikel uitgebreid op confidential transactions ingegaan.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.