‘Wereldwijde financiële crisis ligt op de loer’, IMF

Opgelet! Als we niet uitkijken belanden we in een soortgelijke financiële crisis als die van de jaren dertig, aldus IMF-baas Kristalina Georgieva. Ligt er een diepe inzinking op de loer?

Markt

‘Wereldwijde financiële crisis ligt op de loer’, IMF
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Toename ongelijkheid

In een toespraak over een ‘inclusief financieel systeem’ uitte Georgieva haar zorgen over de huidige gang van zaken. “Als ik een thema zou moeten bedenken voor komend decennium zou het de toename van ongelijkheid zijn”, vertelt ze. Ze maakt de brug naar nieuw onderzoek van het IMF waarin de huidige wereldeconomie wordt vergeleken met die van de roaring 1920s, waarvan de (anti-)climax in 1929 plaatsvond: de grootste economische depressie van de twintigste eeuw. Trends die aan die inzinking bijgedragen hebben, zijn volgens het IMF nu ook al geruime tijd gaande.

De trend die door Georgieva uitgelicht wordt, is de toename van ongelijkheid. Hoewel verschillen tussen landen zijn afgenomen, nemen de verschillen binnen een land juist toe. Als voorbeeld noemt ze het Verenigd Koninkrijk. Daar bezit de top 10 procent nu bijna evenveel als de onderste 50 procent.

Aanvullend hierop waarschuwt Georgieva in haar toespraak voor onrust veroorzaakt door ‘de klimaatcrisis’ en toegenomen handelsbeperkingen. Alles bij elkaar zorgt het wat de IMF-baas betreft voor een decennium gekarakteriseerd door sociale onrust en volatiele finaniciële markten.

Alarmsignalen

Veel economen vragen zich niet meer af óf maar wannéér het financiële systeem begint te sputteren. Ook vanuit de Verenigde Naties kwam eind 2019 een ferme waarschuwing voor een globale recessie. Met een rapport werden ministeries en centrale banken wereldwijd opgeroepen om hun “obsessie met aandelenprijzen, kwartaalcijfers, en beleggersvertrouwen” te laten varen.

Maar veel lijkt er nog niet te zijn veranderd. Als er wat uitgezoomd wordt, onthullen zich belangrijke alarmsignalen. Denk aan maatregelen van centrale banken waarvan het effect beperkt is of helemaal ontbreekt. Externe ontregelende factoren, zoals handelsoorlogen, klimaatverandering, of de Brexit. De opkomst van populisme, gestimuleerdd oor de toenemende concentratie van zowel armoede als rijkdom. Aandelenprijzen die recordhoogtes schrijven, ondanks dat de groei van de wereldeconomie afgelopen jaar op het zwaktst was sinds de vorige financiële crisis.

Dus, komt er een wereldwijde recessie in 2020? Misschien. Maar wordt het een crash, een crisis, of een jarenlange diepe depressie? Dat hangt af van... de bananenschillen. Benieuwd? Hier vind je een overzicht van de recessiesignalen, manieren om je er tegen te beschermen, en onze conclusies.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.