Heeft Craig Wright de sleutel tot $8 miljard aan bitcoin?

Craig Wright, naar eigen zeggen de man achter de naam Satoshi Nakamoto, heeft éindelijk een langverwacht pakketje ontvangen van een mysterieuze koerier. Heeft hij toegang gekregen tot meer dan 1 miljoen bitcoin?

RegelgevingBitcoin

Heeft Craig Wright de sleutel tot $8 miljard aan bitcoin?
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Rechtszaak tegen Craig Wright

Deze week vervolgt de rechtszaak tegen Wright in een federale rechtbank van Florida. De grondlegger van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, heeft in de opstartfase een flink aantal bitcoins gemined (tussen de 980.000 en 1.100.111 BTC). Craig Wright schreeuwt al een tijdje van de daken dat hij de man is achter het pseudoniem.

Het feit dat Wright dat van de daken schreeuwt, is voor de eiser een kerningrediënt van de procedure. Die stelt namelijk dat David Kleiman (in 2013 overleden) en Wright hebben samengewerkt in de periode dat Bitcoin tot leven kwam.

Eén en één is twee: als ze in die periode samenwerkten en Wright stelt Satoshi te zijn, is Kleiman net als Wright verantwoordelijk voor de totstandkoming van Bitcoin. De eiser stelt daarom recht te hebben op de helft van Satoshi’s bitcoins en de intellectuele eigendomsrechten.

Inmiddels lijkt de zaak niet alleen meer te draaien om miljarden euro’s, maar ook om de integriteit van Wright. Eerder was de Floridase rechter daar al duidelijk over: hij is frauduleus, obstructief, en leugenachtig.

Koerier is komen opdagen?

Eind 2019 kreeg Wright van een zogeheten magistrate judge te horen dat de eiser in het gelijk is gesteld en was hij Kleiman in één keer honderduizenden bitcoins verschuldigd. Maar Wright kon niet betalen: de bonded courier die hem de sleutel tot al die bitcoins zou leveren, ‘is helaas nog niet komen opdagen’.

De districtsrechter heeft daartoe op vrijdag 10 januari een deel van de eerste order teruggedraaid, op voorwaarde dat Wright voor 3 februari de rechtbank vertelt of “de koerier uit de schaduw is verschenen”. En warempel: met deze verklaring stelt Wright “dat een derde partij in de benodigde informatie heeft voorzien om het versleutelde bestand te ontgrendelen”. Als gevolg daarvan heeft hij de lijst van alle Bitcoin-adressen die volgens Wright onder zijn beheer vallen kunnen inbrengen als dossierstuk.

‘Kijk! Een doorbraak!’ denk je wellicht. Niet helemaal. Nog steeds is er geen enkel bewijs geleverd voor het bestaan van de koerier of Wright’s toegang tot grote hoeveelheden bitcoins. We hebben op dit moment enkel Wright’s woord. Maar daarvan is bewezen dat het weinig waarde heeft; het is immers door de rechtbank zelf als ongeloofwaardig bestempeld. Bovendien zijn er allerlei eerder ingediende hofdocumenten frauduleus verklaard.

Kortom, Wright heeft er deze week enkel voor gezorgd dat hij aan de voorwaarden voldoet die voorkomen dat eerder gestelde sancties tóch in werking treden. Tijd gewonnen, en de zaak kan door.

Het web wordt groter

Het onoprechte gedrag van Wright is de rechtbank natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Zo vinden we een referentie naar een uitspraak van Sir Walter Scott in één van de hofdocumenten: “Oh! What a tangled web we weave when first we practice to deceive.

Het lijkt erop dat Wright druk bezig is met het vergroten z’n web. En dat is weer voer voor de eisers, van wie de pijlen nu onder andere gericht worden op aan nChain verbonden personen, zoals Stefan Matthews en Calvin Ayre.

Tevens moeten alle documenten die sinds begin dit jaar zijn geproduceerd (dat zijn er 24.032!) worden onderzocht op echtheid, een proces waar wel wat tijd overheen gaat. “Craig heeft documenten ingediend waarvan we de authenticiteit sterk in twijfel trekken”, lezen we in de reactie van team Kleiman. “Het hele proces kan wat langer duren, omdat we te maken hebben met buitenlandse getuigen en het gegeven dat Craig het proces dwars blijft zitten, ondanks de strenge sancties die door rechter Reinhart zijn opgelegd.”

We houden er rekening mee dat het nog maanden gaat duren voordat deze zaak tot afwikkeling komt. Als de zaak z’n weg vervolgt zoals de eisers dat voor zich zien, komt Wright pas eind juni voor een jury te staan. Maar voor die tijd krijgt het verhaal vast weer een nieuwe wending, hopelijk eens met dusdanig harde bewijzen dat deze veel te lange soap definitief van de buis is.

Tenslotte nog de hamvraag: heeft Wright nu toegang tot meer dan 1 miljoen bitcoin? Kleine kans. De eerste vraag is nu welke koerier plotseling bij Wright aan de deur heeft gestaan. Het verhaal lijkt nu te zijn dat deze koerier enkel de toegang tot de lijst met Bitcoin-adressen heeft verschaft. Zou de koerier met de sleutel tot al die bitcoins nog in de file staan?

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.