Opsporingsdienst FIOD over Bitcoin: ‘Er blijft steeds minder geheim’

De opsporingsdienst van de Belastingdienst, de FIOD, heeft als doel om financiële fraude te bestrijden. Dat lukt steeds beter, en ook Bitcoin is inmiddels bekend terrein: ‘Er blijft steeds minder geheim.’

VeiligheidBitcoin

Opsporingsdienst FIOD over Bitcoin: ‘Er blijft steeds minder geheim’
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond, waarvan er 305 op verzoek van buitenlandse agentschappen zijn uitgevoerd. Dat lezen we in het jaarbericht dat vandaag is verschenen. Maar liefst 1500 FIOD-medewerkers hebben in meer of mindere mate aan de bestrijding van financiële fraude bijgedragen.

Witwassen

Het voorkomen van witwassen volgt het nationale Plan van Aanpak Witwassen. Dat geeft richting middels drie bouwstenen:

  1. Het verhogen van barrières.
  2. Het vergroten van de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht hierop.
  3. Het versterken van de opsporing en vervolging.

Heel concreet is het daarmee nog niet, dus worden er enkele voorbeelden genoemd. Zo zijn er arrestaties verricht in Duitsland in verband met grootschalige drugssmokkel. En werd fraude via vier autobedrijven een halt toegeroepen. Ook het offline halen van Bestmixer.io wordt nog eens aangehaald.

Bitcoin & big data

Criminelen maken steeds vaker gebruik van buitenlandse routes om hun acties te verhullen. Om die reden wil de FIOD dit jaar de banden aanhalen met financiële centra als Dubai, Singapore, en Hongkong.

Naarmate de populariteit van cryptovaluta stijgt, neemt ook malafide gebruik ervan toe. Maar Hans van der Vlist, directeur van de FIOD, stelt dat opsporingsdiensten terrein aan het winnen zijn.

“We maken steeds meer gebruik van techniek, zoals big data-analyse”, aldus Van der Vlist in gesprek met het AD over het gebruik van Bitcoin. “Dat helpt enorm. Je ziet dat de wereld transparanter wordt. Landen zijn vaker bereid informatie te delen. Er blijft steeds minder geheim.”

Samenwerken met banken

In het kader van witwasbestrijding heeft de FIOD haar geld gezet op intense samenwerking met banken. In 2020 is het de bedoeling dat de FIOD, de FIU, politie, het OM, én banken gaan samenwerken om crimineel geld op te sporen. Iedereen bij elkaar in één pand, waarschijnlijk ergens aan de Amsterdamse Zuidas.

Hoe die samenwerking in de praktijk uitpakt is nog een vraagteken. Een vraag is bijvoorbeeld of je van een bank nog medewerking mag verwachten als het bedrijf zelf ineens onderwerp is van het onderzoek. Zo moest de ING vorig jaar nog een boete betalen van 775 miljoen euro, en loopt er tegen ABN Amro nog een onderzoek.

Van der Vlist ziet het in ieder geval wel zitten. “We werken al samen, maar de potentie is nog enorm.” Zou de FIOD-directeur bekend zijn met de privacy-voornemens van Bitcoin-ontwikkelaars?

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.