Nagenoeg geen interesse in levering van Bakkt’s bitcoins

Ken je de grap van de fysiek geleverde bitcoin? De lancering van Bakkt’s futures was één van de meest langverwachte gebeurtenissen in de sector ooit. Hoewel het volume toeneemt, is er tot dusver nog bijna niemand die Bakkt’s bitcoins wil hebben.

MarktBitcoinBakkt

Nagenoeg geen interesse in levering van Bakkt’s bitcoins
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Fysieke verrekening

In de loop van september was het zover: de deuren van Bakkt gingen eindelijk open. De start was wat mager. In de eerste 24 uur werd voor iets meer dan 70 BTC aan contracten verhandeld. Inmiddels is het volume aardig aangetrokken, met een record van 5.671 verhandelde contracten op één dag (27 november).

De reden dat Bakkt hoge ogen gooide was de aangekondigde ‘fysieke levering’ van bitcoins. Daaraan wordt het idee gekoppeld dat er ‘echte’ bitcoins ten grondslag liggen aan de contracten. Bitcoins die moeten worden gekocht, verstuurd, en opgeslagen. Tot aan de lancering van Bakkt was er nog geen bitcoin bij futures betrokken geweest: ze werden altijd in cash verrekend.

Groot nieuws, behalve dat het slechts een deel van het verhaal is.

Bitcoins zelden geleverd

Het volume dat door Bakkt geproduceerd wordt, is vooral volume in de papieren werkelijkheid. Uit gegevens over zowel de levering van de dagelijkse en maandelijkse contracten blijkt dat slechts een enkel contract écht geleverd wordt. In oktober ging het om 15 BTC, in november om 17 BTC, en in december is er nog geen enkele bitcoin geleverd.

Hoe dat kan? Het antwoord is te vinden in de manier waarop posities gesloten kunnen worden:

Bakkt, Futures, Workflow
Bakkt’s Bitcoin Futures Workflow (bron)

Voordat het contract afloopt, heeft de handelaar drie opties:

  1. Hij verlengt zijn positie middels een zogeheten contract rollover.
  2. Hij sluit zijn positie door een extra positie in te nemen die tegengesteld is aan zijn bestaande.
  3. Hij gaat over tot levering.

Alle ogen waren gericht op numero drie, maar in de praktijk wordt er zelden voor gekozen om contracten op die manier af te wikkelen. Er is nagenoeg geen interesse in de feitelijke levering van bitcoins naar Bakkt’s daarvoor opgezette warenhuis.

We zien dat gebrek aan interesse ook terug in wat voor de lancering werd vermeld als Bakkt’s belangrijkste product: dagelijks verrekende Bitcoin-contracten. Precies dit contract zou je aanschaffen als je doel is om bitcoins in bezit te krijgen. Maar het volume daarin is verwaarloosbaar. Tot dusver is er in december een volume van 0 en een open interesse van 0. Sterker nog: in de hele periode van 1 oktober tot 18 december heeft niemand dit contract aangeraakt.

Flop?

Is Bakkt dus een flop? Het is te vroeg om dat te stellen. Veel handelaars gebruiken derivaten als manier om risico’s door andere ingenomen posities af te dekken (hedgen). In die context is het min of meer vanzelfsprekend om niet tot levering over te gaan. Kennelijk wordt bitcoin nu vooral op die manier gebruikt.

Het blijft zo dat Bakkt wordt gezien als enorme boost van de geloofwaardigheid van Bitcoin als asset class. Gereguleerde infrastructuur waarvan gebruik gemaakt kan worden door doorgaans risico-averse marktpartijen die zich voor het eerst kunnen blootstellen aan Bitcoin. Maar tot dusver wel vooral op papier.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.