Van vrees naar hoop: Binance koopt grootste ‘Indiase exchange’ WazirX

Al jaren vreest de cryptosector in India voor een algeheel verbod. Toch kwam onlangs naar buiten dat Binance de grootste exchange in het land heeft overgekocht. Heeft crypto dan toch toekomst in India?

RegelgevingBinance

Van vrees naar hoop: Binance koopt grootste ‘Indiase exchange’ WazirX
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Hoge straffen in wetsvoorstel

De huidige wetgeving rondom cryptovaluta in India is restrictief. In juli dit jaar kwam naar buiten dat zelfs de ruimte die er nu is op het spel staat. In een wetsontwerp wordt het bezit en gebruik van cryptovaluta effectief verboden, op straffe van een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar.

Het plan van de Indiase overheid was om het wetsvoorstel ter discussie te stellen in de wintersessie van het parlement. Maar eerder deze maand bleek dat het niet op de agenda terug te vinden is. Voor een enkeling reden om aan te nemen dat intensief lobby-werk effectief is.

Binance koopt WazirX

Dat het wetsvoorstel nog niet concreet op de agenda van het parlement is verschenen, betekent niet dat het helemaal van de baan is. Het is onbekend wat er precies de status van is. Onzekere tijden dus.

Temeer opvallend dat Binance precies in deze periode WazirX overneemt, de exchange met het grootste marktaandeel in India. WazirX is overigens feitelijk geen Indiase exchange, aangezien het buiten de grenzen van India is gevestigd. Dat is ook de reden dat deze exchange relatief luchtig kan reageren op het rigoreuze wetsvoorstel: ‘bij ons staat je geld veilig’.

Binance, WazirX
Binance en WazirX slaan handen ineen (bron)

Het lijkt Binance primair te doen op het verkrijgen van een zogeheten on-ramp voor mensen die (enkel) beschikken over de Indiase roepie. “De [jonge] bevolking van India neigt ernaar om nieuwe financiële technologieën in gebruik te nemen”, vertelt Changpeng Zhao (CZ), de CEO van Binance. “Deze overname gaat van groot belang zijn om de adoptie van cryptovaluta te stimuleren in India.”

Te rooskleurig vooruitzicht?

In de context van het wetsvoorstel dat in de kast ligt, lijkt de uitspraak van CZ wat voorbarig. Siddharth Menon, de COO van WazirX doet er nog ee nschepje bovenop:

De volgende fase in de adoptie van crypto[valuta] zal van ontwikkelingslanden komen. India biedt meer dan een miljard mensen onderdak en is klaar voor de grootschalige ingebruikname ervan.

Wat ons betreft een iets te rooskleurig vooruitzicht. Tot dusver is er noch vanuit de Indiase overheid, noch vanuit de Indiase centrale bank een enkel goed woord gesproken over Bitcoin, laat staan andere cryptovaluta. Misschien dat bij Binance en WazirX gesprekken in de wandelgangen bekend zijn die aanleiding geven tot hoop?

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.