Bitcoin whitepaper vandaag 11 jaar oud

Vandaag is het precies 11 jaar geleden dat Satoshi Nakamoto de Bitcoin whitepaper publiceerde, met daarin het ontwerp van Bitcoin. Heb je 'm eigenlijk al eens gelezen? Begin met deze korte inleiding op de whitepaper.

Bitcoin

Bitcoin whitepaper vandaag 11 jaar oud
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Op 31 oktober 2008 publiceerde een onbekende persoon of groep personen onder het pseudonym Satoshi Nakamoto een whitepaper met de titel "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".

De inleiding begint met een toelichting op de titel. Het is expliciet de bedoeling dat betalingen direct van de ene naar de andere partij plaatsvinden, zonder tussenkomst van een financieel instituut.

Een geldsysteem waar niemand de baas is, en dat zo ontworpen is dat het voor deelnemers aantrekkelijk is om zich aan de regels te houden. De bouwblokken zijn niet nieuw, maar alles bij elkaar is het revolutionair!

Vertrouwen

Als je alles zelf doet, hoef je niemand te vertrouwen. Je verbouwt je eigen voedsel, je bouwt je eigen huis, je bewaart je eigen bezit.

Als je met een aantal mensen gaat samenleven, moet je iets organiseren. Gezamenlijke afspraken en regels en een taakverdeling. Het is direct zichtbaar als iemand niet te vertrouwen blijkt.

Naarmate een samenleving groter en complexer wordt, en mensen zich meer specialiseren, is er meer vertrouwen nodig.

Voor ons voedsel vertrouwen we boeren, fabrieken, winkels, toezichthouders, beleidsmakers en wetenschappers.

Voor ons vermogen vertrouwen we banken, centrale banken, notarissen, juristen, het kadaster en de belastingdienst.

Voor onze zorg vertrouwen we dokters, verplegers, apothekers, farmaceuten en wetenschappers.

Onze hele maatschappij is gebouwd op het vertrouwen in de individuele stapjes die leiden tot veiligheid, zorg, onderwijs, voedsel, geld, enzovoorts.

Dat vertrouwen maken we hanteerbaar met regelgeving, controle, inspectie en certificering. Maar in feite verplaatsen we daarmee vertrouwen in een onbekende individu naar vertrouwen in een proces of instituut.

Trustless

Bitcoin is zo bedacht dat er geen vertrouwde (derde) partijen nodig zijn in een transactie. Geen bankier, geen overheid, geen goud-omsmelter, geen koerier, geen notaris, geen jurist.

What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party.

De whitepaper beschrijft wat daarvoor nodig is, zoals de cryptografie, de blockchain en proof-of-work.

Het vertrouwen in mensen, instituten en overheden wordt vervangen door vertrouwen in de wiskunde die voor iedereen verifieerbaar is. Niet voor niets gebruiken allerlei Bitcoiners de slogan "Don't Trust. Verify".

Miners verifiëren elkaars werk. Full nodes verifiëren of de blocks en transacties aan de regels voldoen. Iedereen kan de broncode verifiëren.

Maar het is toch veel mooier om elkaar te kunnen vertrouwen? Om in het goede van de mens te geloven?

Het probleem is niet dat mensen per se kwaad willen. Het probleem is dat de individuele mens kan handelen naar eer en geweten, maar toch in het grotere geheel een kwaadaardig systeem in stand houdt. Een conspiracy without conspirators.

En daar biedt Bitcoin een oplossing voor op het gebied van geld in de breedste vorm, van waardeopslag tot betaalmiddel, waarbij moet worden opgemerkt dat de uitwerking nog in de kinderschoenen staat.

Lees die whitepaper

Dit waren wat gedachten over de titel en inleiding van de whitepaper. De rest laten we over voor de lezer. Ga er eens een avondje voor zitten. Hij is niet lang, en verrassend goed te volgen voor een technisch document.

De whitepaper is geschreven midden in de grote economische crisis van 2008-2009. Het eerste block van de blockchain verwijst er expliciet naar.

Er zijn tekenen die erop wijzen dat we opnieuw aan de vooravond staan van een grote crisis. Een uitstekend moment om je eens te verdiepen in de essentie van Bitcoin!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.