China en Crypto, een vat vol tegenstrijdigheden

De laatste week domineerde de Chinese adoptie van blockchain de cryptomedia: een doorbraak, een uitdaging van de VS, de reden van de koersstijging van bitcoin. Of speelt er iets heel anders? Talk is cheap!

Adoptie

China en Crypto, een vat vol tegenstrijdigheden
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Het begon op donderdag 24 oktober met een toespraak van de Chinese president Xi Jinping tijdens een studiebijeenkomst van de Communistische Partij van China. Hij zei dat China de kansen moet grijpen die door blockchain-technologie ontstaan.

Hij noemde een groot aantal gebieden waarop blockchain voor vernieuwing kan zorgen, waaronder de usual suspects zoals digitaal geld, internet of things en supply chain. Maar hij noemde ook onderwijs, werkgelegenheid, pensioen, armoedebestrijding, gezondheidszorg en voedselveiligheid.

Hiervoor is meer fundamenteel onderzoek nodig, en meer ontwikkeling in de technologiesector. Het gaat daarbij niet om blockchain op zichzelf, maar ook in combinatie met kunstmatige intelligentie, big data en internet of things.

Dit alles zou moet resulteren in een leidende positie van China in deze nieuwe technologische sector, met als gevolg concurrentievoordeel en meer recht van spreken in de wereld.

De koers van bitcoin

Vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober steeg de koers van bitcoin op spectaculaire wijze meer dan 30% van iets onder de $7300 naar boven de $10.000. De dagen erna stabiliseerde de koers rond de $9500.

Veel media brachten deze sterke stijging in verband met de toespraak van Xi. Het is echter maar de vraag of dit terecht is. Xi heeft het steeds over blockchain en niet over cryptovaluta. Ook bitcoin of ethereum worden niet genoemd.

Sterker nog, het handelen in cryptovaluta is nog steeds verboden in China, en er is geen enkele aanleiding om te denken dat dit spoedig verandert. De nieuwe bijnaam "SatoXi" is daarom wat voorbarig.

Eigen digitale munt

Tijdens de eerste discussies over Libra merkte de Chinese centrale bank (PBoC) op dat de lancering van Libra de ontwikkeling van een eigen digitale munt alleen maar zou versnellen.

Nog geen maand later, in augustus dit jaar, kwam de PBoC met het bericht dat de eigen digitale valuta "gereed is".

Het ligt veel meer voor de hand dat de promotie van blockchain-technologie met deze nieuwe digitale munt te maken heeft dan met het omarmen en adopteren van Bitcoin.

Surveillance en controle

Bitcoin is een open en niet censureerbare munt. Iedereen kan meedoen, niemand is de baas. Niet bepaald principes die in het Chinese beleid passen, waar de overheid graag alle informatie beheerst en alle toegang bepaalt.

Mogelijk is één van de motieven voor de officiële keuze voor blockchain meer grip op deze sector, en meer invloed op hoe de technologie wordt toegepast.

Denk daarbij eerder aan centralisatie en gesloten dan aan decentralisatie en open. Zhang Ye, hoofd van de technologie-unit van China’s toezichthouder vertelde vorig jaar dat "blockchain-technologie beter tot z'n recht komt als het gebouwd wordt op een gecentraliseerde infrastructuur".

Begin dit jaar introduceerde China strikte blockchain-regels waarbij bedrijven onder andere verplicht zijn gebruikersactiviteit op te slaan, te bewaren en op verzoek te overhandigen.

Bedrijven die blockchain-diensten verlenen zijn verplicht om bepaalde procedures te hanteren om te voorkomen dat er informatie bij het publiek terecht komt die niet voor hen bedoeld is. "Voor informatie die verboden is, moeten procedures in werking gesteld kunnen worden om de verspreiding en opslag ervan tegen te gaan."

De gedachte dat de uitspraken gedaan zijn om Chinese blockchain-bedrijven te helpen is in dat licht nogal onwaarschijnlijk.

Amerika aan zet?

Een veelgehoorde reactie was dat China hiermee een voorsprong neemt op Amerika, en dat Amerika nu aan zet is. Hierbij worden de negatieve uitingen van Trump aangehaald als contrast met de lovende woorden van Xi.

De vraag is echter hoe snel de buzzword bingo van Xi omgezet wordt in concrete daden. Er zijn twee veel grotere bedreigingen voor de VS.

Ten eerste de Nieuwe Zijderoute, het streven van China naar meer verbinding en samenwerking met Euraziatische landen, waarbij China zelf een centrale rol speelt, en zo meer macht naar zich toe trekt ten koste van de VS. Blockchain-technologie zou hierbij een rol spelen.

Ten tweede de mogelijkheden die China zoekt om de dollar te omzeilen. Het dollarsysteem bestaat bij de gratie van alomtegenwoordig vertrouwen en grote vraag naar dollars en dollar-schuldpapier.

China is al gestopt met het kopen van Amerikaanse staatsleningen wat een deel van de recente problemen met de repo-markt verklaart. Als het nu ook een alternatieve valuta gaat gebruiken om mee te handelen kan dat een volgende verzwakkende klap zijn voor de dollar.

Tot slot

Zo blijkt een ogenschijnlijk eenvoudige toespraak van Xi Jinping over blockchain-technologie toch heel complex te zijn.

Wat bedoelt China eigenlijk met blockchain? Wat zijn de achterliggende motieven? Gaat het om decentralisatie? Om censorship resistance? Om "Don't trust. Verify"?

Wat vindt China eigenlijk van Bitcoin? Van NEO, VeChain, TRON en Binance? Kan het zijn dat men tegelijk blockchain aanbeveelt en cryptovaluta blijft verbieden? Kan het zijn dat China een heel ander idee heeft bij het woord "blockchain"?

Wat is het verband met handelsoorlog en het grotere geopolitieke spel? Wat is de rol van de eigen digitale munt hierin?

"Talk is cheap", zegt Nassim Taleb. Kijk niet naar wat iemand zegt, maar naar wat iemand doet. En dat is precies wat we de komende maanden en jaren gaan doen, kijken naar wat China doet.

En voorlopig lijkt dat nog niet op het omarmen van vrijheid, decentralisatie en censuurbestendigheid!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.