Nee, Bitcoin’s hashrate is niet ineens met dertig procent gedaald

Dinsdag werd breed uitgemeten dat de rekenkracht van het Bitcoin-netwerk ‘ineens met tientallen procenten is gedaald’. Er wordt gesproken over een ‘ineenstorting’, en een ‘flash crash’. Maar de vork zit heel anders in de steel.

Bitcoin

Nee, Bitcoin’s hashrate is niet ineens met dertig procent gedaald
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Hashrate ‘keldert’

Paniek! Bitcoin’s hashrate is dinsdag enorm gekelderd, van een kleine 100 EH/s naar 67 EH/s. Een daling van meer dan 30%! Wat is er aan de hand? Is er iets mis met Bitcoin? Zijn er ineens duizenden machines gestopt? Heeft een belangrijke mining pool de stekker eruit getrokken?

Bitcoin’s hashrate van de afgelopen 30 dagen (bron: blockchain.com)

Het antwoord ligt niet voor de hand, ook niet voor (alle) journalisten en onderzoekers. Het maakt het een mooie voedingsbodem voor FUD, zeker in combinatie met de abrupte prijsdaling die Bitcoin doormaakt op dinsdagavond.

Hashrate is een schatting

Maar wees niet bevreesd. In de term ‘hashrate’ zit de term ‘hash’ opgesloten. Dat is een reeks cijfers en letters met een vaste lengte. Ieder block in Bitcoin’s blockchain krijgt zo’n hash. Dat is waar alle miners zich mee bezighouden: het berekenen van de hash van het volgende block. Hoeveel hashes een miner per seconde kan produceren is de hashrate.

Die hashrate zie je soms terugkomen in berichtgeving. Bijvoorbeeld als het (weer eens) naar een recordhoogte is gestegen. Het wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan de veiligheid van het netwerk – hoe groter de totale rekenkracht (hashrate), hoe veiliger het netwerk wordt.

Het lijkt alsof de hashrate een bekende eigenschap is van het netwerk, maar het tegendeel is waar. De waarde ervan kan alleen geschat worden op basis van de tijd tussen eerder gevonden blocks. Christopher Bendiksen, hoofdonderzoeker bij CoinShares, vertelt op Twitter ook over deze misvatting.

“De tijd tussen twee opeenvolgende blocks is een Poissonverdeling. Soms heeft dat een grote variatie daarvan tot gevolg. Als meerdere trage blocks elkaar opvolgen, leidt dat tot een relatief sterke daling van de inschatting (cq. de hashrate).”

Zoals ook in bovenstaande grafiek te zien is, stijgt en daalt de hashrate vaker vrij sterk. Dat betekent niet dat er ineens miners zijn uitgeschakeld: het is simpelweg een gevolg van de variantie die impliciet is aan PoW-mining waar Bitcoin op is gebaseerd.

De FUD die is ontstaan is dus niet te wijten aan het wegvallen van rekenkracht, maar aan de manier waarop de grafiek wordt afgelezen. Een veel betere weergave ontstaat als er met zeven- of veertiendaagse gemiddeldes wordt gewerkt. Of nog langer: om deze reden wordt de moeilijkheidsgraad die ten grondslag ligt aan de berekeningen gebaseerd op de tijd die het kost om 2.016 blocks te produceren (~2 weken als de tijd tussen twee blocks 10 minuten is).

Bitcoin’s hashrate van de afgelopen dagen, 7-daags gemiddelde (bron: blockchain.com)

En ja: ook in dit geval is er sprake geweest van een aantal ‘trage blocks’ die elkaar sneller dan gemiddeld opgevolgd hebben. Kortom, geen paniek!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.