Medewerkers IBM vragen patent aan voor op blockchain gebaseerd DNS-systeem

Onderzoekers bij IBM buigen zich over het verbeteren van het huidige ‘Domain Name System’ (DNS). Een alternatief dat gebaseerd is op blockchaintechnologie zou veiliger zijn. Concurrentie voor Handshake en Blockstack?

Bedrijfsleven

Medewerkers IBM vragen patent aan voor op blockchain gebaseerd DNS-systeem
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Dat de IBM-medewerkers zich druk maken over DNS blijkt uit het daarop aangevraagde patent. Het bedrijf IBM wordt niet expliciet genoemd, maar veel van de betrokken onderzoekers werken er. Omdat bedrijven doorgaans de eigenaar zijn van uitvindingen van medewerkers, gaan we er vanuit dat het een IBM-initiatief is.

DNS kan je zien als een soort telefoonboek voor websites. Als je het adres lekkercryptisch.nl in je browser invoert, wordt op de achtergrond verbonden met een reeks cijfers – het IP-adres. Dat adres is lastig te onthouden en kan wijzigen. Een goed werkend DNS is daarom essentieel voor de werking van het internet, en dus is veiligheid een belangrijk thema.

Volgens de onderzoekers wordt die veiligheid beter door blockchain in te zetten en het beheer ervan te decentraliseren. Heel origineel is dat idee overigens niet. Op Ethereum draait Handshake, en Blockstack doet iets vergelijkbaars bovenop Bitcoin.

De belangrijkste kritiek die de onderzoekers hebben op bestaande oplossingen is dat het te duur is om te gebruiken. Daar tegenover staat echter dat er van publieke, oncensureerbare, en veilige netwerken gebruikgemaakt wordt.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.