NEN gaat Nederlandse LTO Network gebruiken voor verificatie certificaten

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gaat verschafte certificaten digitaliseren en decentraal vastleggen. Daar helpt het Nederlandse LTO Network bij. Met een QR-code kunnen (eind)gebruikers een certificaat zelf op geldigheid controleren.

Adoptie

NEN gaat Nederlandse LTO Network gebruiken voor verificatie certificaten
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Dat zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten, en processen. Die normen gaan hand in hand met certificaten en keurmerken. Toont een organisatie aan te voldoen aan alle gestelde eisen, ontvangt het daarvoor een certificaat.

Die certificaten worden nu geregistreerd in een centraal systeem. “Dit systeem is goed beveiligd, maar het hebben van één bron van waarheid blijft een potentiële kwetsbaarheid”, schrijft NEN in een persbericht. “Blockchaintechnologie biedt de mogelijkheid om de certificaten decentraal vast te leggen.”

Hoe de introductie van blockchaintechnologie de door NEN genoemde kwetsbaarheid precies aanpakt is onduidelijk. Via LTO Network wordt enkel een hash van een certificaat weggeschreven naar een blockchain. Ook updates en wijzigingen van de certificaten worden opnieuw vastgelegd.

Wellicht dat later meer naar buiten komt over de exacte problematiek die hiermee wordt aangekaart. In ieder geval is NEN een mooie aanvulling op het portfolio van LTO.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.