Spontane persconferentie

Amerikaanse minister van Financiën noemt cryptovaluta ‘zaak van nationale veiligheid’

Maandagavond (NL tijd) hield Steven Mnuchin, de Amerikaanse minister van Financiën, een spontane persconferentie over cryptovaluta. Hij spreekt het publiek streng toe, en noemt het een ‘zaak van nationale veiligheid’. Dit is zijn bericht.

RegelgevingBitcoin

Amerikaanse minister van Financiën noemt cryptovaluta ‘zaak van nationale veiligheid’
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Mnuchin noemt in de introductie dat “er de laatste tijd veel gesproken wordt over digitale assets, waaronder cryptovaluta, zoals Bitcoin en Libra”. Waar men de afgelopen weken over sprak gebeurt: de Amerikaanse overheid reageert stevig op de aankondiging van Facebook.

Morgen verschijnt David Marcus voor een van de vele commissies van de Amerikaanse overheid. Marcus is de baas van Facebook’s Calibra, en mag komen uitleggen en verantwoorden wat de plannen van Facebook zijn. Niet ontoevallig komt Mnuchin een dag eerder op het podium staan om het publiek ergens aan te herinneren.

Wetten en regels gelden voor iedereen

De Amerikaanse minister van Financiën gebruikt de tweets van president Trump als kapstok voor zijn speech, zonder er al teveel aandacht aan te schenken. Hij richt zijn aandacht liever op alle energie die de VS heeft gestoken in de regulatie van cryptovaluta.

Want “het ministerie maakt zich er zorgen over dat Libra misbruikt kan worden door witwassers en voor het financieren van terrorisme”, vertelt Mnuchin. “En cryptovaluta zoals Bitcoin zijn voor miljarden dollar uitgebuit voor illegale praktijken, zoals cybercriminaliteit, belastingontwijking, afpersing, ransomware, druge, en mensenhandel. Dit is inderdaad een probleem van nationale veiligheid.”

De toon is gezet: het nieuwe geld is gevaarlijk, en daarom zijn er strikte regels nodig. Of beter gezegd, die zijn er al. Strikte eisen waar banken en andere financiële instellingen aan moeten voldoen. Regels die sinds kort aangevuld zijn met op cryptovaluta gerichte paragrafen. En aan die regels moeten alle geldstromen in de VS (en het liefst ook daarbuiten) voldoen, ook Facebook’s Libra.

Libra heeft nog een lange weg te gaan

Mnuchin maakte duidelijk dat de Amerikaanse overheid niet per definitie tegen Libra is, maar dat het er strikt op zal toezien dat het voldoet aan de strenge eisen die ook voor banken gelden. Het is overigens onduidelijk of Mnuchin sprak over Libra of Calibra. Ook achteraf werden door persmedewerkers geen vragen gesteld over de invloed die de VS kan uitoefenen op een buiten de VS gevestigd samenwerkingsverband.

Ter sprake kwam ook dat Libra nog een hele lange weg te gaan heeft. “Ze moeten nog heel wat werk verzetten om ons ervan te overtuigen dat alles conform wet- en regelgeving verloopt”, vertelt Mnuchin een reporter die na de persconferentie een vraag stelt. Daarmee is voor David Marcus alvast duidelijk gemaakt dat het morgen bepaald geen ‘walk in the park’ wordt.

Investeren in Bitcoin? Geen probleem!

De minister is ook ingegaan op vragen rondom Bitcoin. “Zolang je in Bitcoin investeert via de daarvoor bestemde wegen, is er niets aan de hand, mits je goed weet waar je aan begint”, is samengevat de manier waarop Mnuchin tegen de materie aankijkt. “Maar koop geen Bitcoin om er vervolgens illegale dingen mee te doen op het ‘darkweb’. Dan krijgen we je te pakken, en dat is een waarschuwing”, vult hij aan.

Terug naar de tweets van Trump. Daarin stelt hij dat cryptovaluta gebaseerd zijn op lucht. Dat onderwerp werd ook door Mnuchin nog even aangehaald, ondanks dat hij in feite Bitcoin als speculatieve belegging valideerde. Des te ironischer was het moment dat hij tijdens de persconferentie omschakelde naar een nieuw onderwerp: het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond. Vragen over lucht bleven in die context achterwege.

De persconferentie trok veel aandacht, en bracht (in de wandelgangen merkbaar) enige spanning met zich mee. Daar zal de spontaniteit ervan aan bijgedragen hebben. Maar door alle krachttaal heen werd duidelijk dat de VS vooralsnog geen problemen heeft met cryptovaluta, zolang alle wetten en regels in acht genomen worden. En onthoud: de dollar is en blijft de wereldmunt. Toch?

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.