Verbod op Libra: Amerikaans wetsvoorstel komt met gestrekt been in op BigTech

Een paar dagen voordat Facebook op het matje moet verschijnen van het Amerikaanse congres is een wetsvoorstel uitgelekt. En niet zomaar een: het verbiedt BigTech-bedrijven dienst te doen als financiële instelling. Wordt Libra verboden?

Regelgeving

Verbod op Libra: Amerikaans wetsvoorstel komt met gestrekt been in op BigTech
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Het gaat om een zogeheten ‘discussion draft’, waar volgens het document zelf aan gerefereerd mag worden met de naam ‘Keep Big Tech Out Of Finance Act’. Veel duidelijker wordt de intentie ervan niet. Dit document representeert de eerste versie van het wetsvoorstel, met als doel de discussie erover aan te zwengelen.

Het mag dus duidelijk zijn dat het nog (lang) geen wet is. Sterker nog: naar de letter is het nog geen wetsvoorstel, maar een wetsvoorstel in wording. Een andere kanttekening is dat er nog geen officiële bron is. Het document is uitgelekt, en “volgens iemand die bekend is met de materie” gaat het rond onder de staf van het comité Financiële Diensten van het Amerikaanse huis van afgevaardigden.

De juistheid van het wetsvoorstel in spé is dus niet te verifiëren. Toch besteden we er aandacht aan, aangezien het goed aansluit op eerdere reacties vanuit het comité, de timing aansluit op gebeurtenissen komende week, en er om discussie gevraagd wordt. Bij deze.

BigTech buiten spel

In de wettekst staat de term ‘large platform utility’ centraal. In de lijst van definities lezen we dat deze term staat voor een ‘technologiebedrijf’ die jaarlijks meer dan $25 miljard omzet, en zich “hoofdzakelijk bezighoudt met een online marktplaats, een exchange, of een platform voor het verbinden van derde partijen”.

Het is duidelijk dat de wettekst zich richt op de BigTech-sector, waar Facebook, Google, en Amazon voorbeelden van zijn. De wettekst verbiedt dit type bedrijven twee zaken:

  1. Het mag geen financiële instelling zijn, én mag zich niet verbinden aan zo’n instelling.
  2. Het mag geen digitaal asset creëren, onderhouden, of besturen, dat bedoeld is als veelgebruikt ruilmiddel, rekenmiddel, of oppotmiddel.

Kortom: BigTech-bedrijven moeten ver uit de buurt blijven van financiële instellingen. Geld is het terrein van banken en de FED. Doen ze het toch? Moet het bedrijf een boete betalen van $1 miljoen per dag.

Concurrentie

Eén van de discussiepunten zal draaien rondom de definitie van een ‘large platform utility’. Wat betekent ‘hoofdzakelijk’, en wat is een ‘platform voor het verbinden van derde partijen’? Op het eerste gezicht is maar het de vraag of Facebook binnen de definitie valt. Wellicht richten de schrijvers zich op Calibra, de Libra-wallet van Facebook. Maar die entiteit heeft bij lange na nog geen omzet van 25 miljard dollar per jaar.

Een ander discussiepunt draait rondom concurrentie. Is het OK dat een overheid zich op deze manier met de (vrije) markt bemoeit? Ironisch genoeg komt een van de eerste wetten rondom mededinging en concurrentie uit de VS, de Sherman Antitrust Act. De bedoeling daarvan was juist het verzekeren van effectieve concurrentie, in plaats van het in de weg te zitten.

En zou de overheid andersom dan ook banken moeten verbieden om zich richting BigTech te bewegen? En zo ja, waar houdt de lange arm van de overheid op?

Goed voor Bitcoin?

Het wetsvoorstel richt zich op digitale assets die door bedrijven zelf in het leven zijn geroepen. Denk aan de Libra, van Facebook & Co. Of de Gram, van Telegram. Maar Bitcoin hoort daar niet bij. Dat is een autonoom netwerk dat überhaupt niet zoals BigTech-bedrijven aan te spreken is. Een verhaallijn is daarom dat een dergelijke ontwikkeling goed is voor Bitcoin: een eigen munt mag niet, maar Bitcoin wel.

Daar tegenover staat een scenario waarin overheden gedreven door projecten als Facebook’s Libra overmatig reageren. In die context zou dit vanuit de VS een eerste stap kunnen zijn om de eigen wereldreservemunt, de dollar, met hand en tand te verdedigen.

Wordt vervolgd!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Dit artikel heeft deze tags

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.