Geen enkel mysterie rond plotselinge koerswijzigingen bij bitcoin

De koers van bitcoin stijgt de afgelopen maanden flink. Een groot mysterie, volgens de NOS en de experts die ze gesproken hebben. Maar zo'n groot raadsel is het niet: de koers stijgt en wij weten waarom!

MarktBitcoin

Geen enkel mysterie rond plotselinge koerswijzigingen bij bitcoin
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Gisteren schreef de NOS een artikel over de koers van bitcoin met als titel "mysterie rond plotselinge koerswijzigingen bij bitcoin".

Heel netjes en feitelijk beschrijven ze de koersontwikkeling van de afgelopen twee jaar, en constateren dat de hype die er in 2017 was nu ontbreekt. "Deskundigen tasten in het duister", concluderen ze, "we weten het gewoon niet".

We willen graag wat gedachten met jullie delen over dit mysterie. In geen enkele markt kun je alles verklaren, maar deze stijging van bitcoin is beslist geen raadsel!

Vraag en aanbod

Allereerst is belangrijk om te weten dat bitcoin een bijzondere relatie heeft met vraag en aanbod. De snelheid waarmee er nieuwe bitcoins worden gemaakt is namelijk constant binnen een bepaalde periode van vier jaar. Elke tien minuten komt er een nieuw blok, en in dat blok worden (nu) 12,5 nieuwe bitcoins gemaakt. Hoe veel of weinig vraag er ook is, die flow blijft hetzelfde.

Dat is anders bij brood, olie, zilver, goud en dollars. Als de vraag naar olie stijgt, dan is het interessant voor oliebedrijven om meer olie uit de grond te halen. Even los van de prijs- en productieafspraken die gemaakt zijn, zou zo de prijs weer kunnen dalen door extra aanbod op de markt.

Bij bitcoin kan dat niet.

Als de vraag naar bitcoin stijgt, dan kan de productie niet omhoog, en moet dus de prijs stijgen.

Inspecteerbaar

Het bijzondere aan bitcoin (en sommige andere op blockchain gebaseerde munten) is dat je heel nauwkeurig kunt analyseren wat er met elk stukje geld gebeurt.

Zo'n stukje geld noemen we een "unspent transaction output" - een nog niet besteed bedrag.

Van elke output kunnen we precies volgen wat z'n reis is geweest vanaf het moment dat het gemaakt is tot nu. We weten bijvoorbeeld hoe lang een output stil heeft gelegen voordat het besteed werd, en dus ook met hoeveel winst of verlies het verkocht is.

Een voorbeeld van een analyse staat hieronder. We zien de verdeling van alle bitcoins over hoe lang ze al in iemands bezit zijn. Rood betekent vandaag nog gebruikt. Blauw betekent al meer dan vijf jaar niet gebruikt. Andere instrumenten zijn bijvoorbeeld de MVRV en de SOPR.

Als je deze data verder gaat onderzoeken, zie je dat sinds begin 2019 grote partijen in grotere hoeveelheden bitcoins kopen en die daarna niet meer aanraken. Zie bijvoorbeeld het rapport "Bitcoin in Heavy Accumulation" van onder andere Tuur Demeester.

De vraag is dan wie die grote partijen zijn.

Niet verboden

Toen in de loop van 2017 de koers van bitcoin zo snel steeg, en consumenten geïnteresseerd raakten in de hype, moesten toezichthouders er iets mee.

Velen hadden verwacht dat centrale banken, het IMF en lokale overheden en toezichthouders schouder aan schouder zouden staan, en alle cryptovaluta zouden verbieden.

Dat gebeurde niet.

In toespraken en rapporten lieten toezichthouders op allerlei niveaus weten cryptovaluta te gaan reguleren. Daarbij kreeg bitcoin meteen een bijzondere status door expliciet niet als effect te worden gezien, maar als valuta of handelsgoed zoals olie of goud.

Daarmee werd de deur open gezet voor institutionele partijen, zoals pensioenfondsen, family offices en hedge funds.

Nieuwe asset class

Voor het eerst in decennia ontstond er een nieuwe asset class, naast bijvoorbeeld geld, obligaties, aandelen, grondstoffen en vastgoed.

In 2018 is er door talloze partijen gewerkt aan de infrastructuur en wettelijke kaders die professionele investeerders nodig hebben. Beurzen, banken, overheden, toezichthouders en verzekeraars bouwden technologie, diensten en wetgeving.

Begin 2019 stroomden de eerste verhalen binnen van grote professionele investeerders die bitcoin begonnen te kopen. De analyse was duidelijk: de drijvende kracht achter de nieuwe bull markt is institutioneel geld dat op zoek is naar rendement en diversificatie in deze gloednieuw asset class.

Is het mysterie daarmee opgelost?

Elke markt beweegt in een cyclus van stijgen en dalen. Bij heel volwassen en grote markten kan die cyclus decennia duren. Bij bitcoin duurt die nog korter, een paar jaar.

In december 2017 zagen we een top van rond de 19.000 dollar en in december 2018 een bodem van rond de 3150 dollar. Het is weer tijd voor de stijgende fase van de cyclus.

Dat betekent dat er voor langere tijd meer vraag is dan aanbod. En die vraag komt van grote institutionele partijen. Mysterie opgelost?

Nou, niet helemaal.

Dit verklaart de grote bewegingen, maar niet de felle stijging van de afgelopen twee maanden en de volatiliteit van de afgelopen twee weken.

Veel analisten zijn het erover eens dat het allemaal iets te snel gaat. Een flinke correctie en een wat rustiger tempo was gezond geweest. We hebben eerder een flink aantal technische argumenten en analyses van anderen op een rijtje gezet.

Het digitale goud

Of de koers nu boven de 11.000 dollar blijft, of toch nog corrigeert naar bijvoorbeeld 8500 dollar, de trend is duidelijk stijgend. En de reden is duidelijk. Steeds meer professionele investeerders zien bitcoin als het digitale goud, een nieuwe asset class waar men graag een paar procent van het kapitaal aan toewijst.

Zijn al die partijen dan stapelgek dat ze miljoenen investeren in een instabiele hype, in de moderne tulpenbollen? Nee natuurlijk niet. Ze hebben hun huiswerk gedaan, en weten wat de meeste mensen niet weten, dat bitcoin een aantal unieke eigenschappen heeft. Denk aan de beveiliging, het monetaire model van schaarste en de acceptatie door regulators.

De eerste investeerders zijn begin 2019 ingestapt. En als je bedenkt dat er 300.000 miljard euro aan kapitaal in de wereld op zoek is naar rendement, dan is overduidelijk waarom de koers van bitcoin stijgt. En ook dat dit pas het begin is.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.