G20-leiders roepen op tot internationale regulatie cryptovaluta

Onlangs kwamen diverse ministers van Financiën en bestuurders van centrale banken bij elkaar in Japan onder de vlag van de G20. Zoals verwacht stuurt de groep aan op ‘multilaterale regulatie van cryptovaluta’. Wat betekent dat?

Regelgeving

G20-leiders roepen op tot internationale regulatie cryptovaluta
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Op 8 en 9 juni kwamen hooggeplaatsten uit diverse landen bij elkaar voor een vergadering over de wereldeconomie. De ministers van Financiën en bestuurders van centrale banken vergaderden in Japan onder anderen over de controle op het gebruik van cryptovaluta. In de recent gepubliceerde ‘communiqué’ — een officiële mededeling aan het publiek — lezen we hoe men erover denkt.

Witwassen en terrorismefinanciering

De twee onderwerpen die centraal hebben gestaan tijdens de G20-vergadering: witwassen en terrorismefinanciering (AML & CFT). Het risico daarop is voldoende om verregaande maatregelen te nemen, niet alleen rondom cryptovaluta, maar rondom geldstromen wereldwijd.

In die context opereert bijvoorbeeld de Financial Action Task Force (FATF). Dat is een invloedrijke intergouvernementele task force waar regels worden bedacht om bovengenoemde thema’s mee aan te kaarten. Er ligt een voorstel van de FATF om bestaande regels ook op cryptovaluta te plakken.

Op dat voorstel komt de G20 terug. “We benadrukken nogmaals dat we ons gaan inzetten om de recent gewijzigde FATF-aanbeveling met betrekking tot virtuele valuta toe te passen”, lezen we in de notulen. “We kijken uit naar de aanvaarding ervan, tijdens de plenaire FATF-vergadering later deze maand.”

Het is duidelijk dat men er vanuit gaat dat de voorstellen die er liggen worden aangenomen. Verregaande maatregelen die zonder inspraak van bedrijfsleven of burgers worden genomen. Daarover stuurden Nederlandse Bitcoin-bedrijven onlangs een brandbrief.

‘Multilaterale regulatie’

Het woord multilateraal betekent simpelweg ‘veelzijdig’. In de context van politiek wordt het gebruikt voor een samenwerking of overeenkomst tussen meerdere organisaties of landen. Om meer grip te kunnen krijgen op cryptovaluta is logischerwijs multilaterale regulatie nodig. Cryptovaluta laten zich immers niet belemmeren door grenzen tussen landen.

Vanuit een aantal internationale organisaties wordt advies gedaan over dit soort regels. De FATF is een voorbeeld van zo’n organisatie. Daarnaast komen IOSCO en de FSB regelmatig langs. Die ‘adviezen’ worden overigens lokaal in wetten en regels omgezet, en in de notulen wordt dat beeld nog eens bevestigd: “we roepen ertoe op om de FATF-standaarden volledig, snel, en effectief op te nemen in wet- en regelgeving”.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.