Denktank: ‘Maak van Zwitserland een blockchain-land, introduceer nationale cryptomunt’

Eén van de voornaamste Zwitserse denktanks, Avenir Suisse, ziet in blockchain kansen voor de Zwitserse financiële sector. In het kort pleit men van Zwitserland een blockchain-land te maken. En ligt er een digitale Frank (CHF) in het verschiet?

Regelgeving

Denktank: ‘Maak van Zwitserland een blockchain-land, introduceer nationale cryptomunt’
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Het debat over ‘digitalisering’ gaat vaak over risico’s. “De kansen worden uit het oog verloren”, stellen auteurs Jennifer Anthamatten en Pascal Lago. En die zijn er volop, gegeven het rapport dat Avenir Suisse heeft uitgebracht. Sterker nog, het adviesorgaan stuurt sterk aan op brede inzet van blockchaintechnologie.

Uitbreiding kapitaalmarkten

In het rapport komen allerlei gebieden langs waarin blockchaintechnologie waarde zou kunnen toevoegen. Daarvan zijn er drie die door de auteurs worden uitgelicht.

Allereerst liggen er kansen om de relatief kleine kapitaalmarkt van Zwitserland uit te breiden. De eerste stap daarin is om Zwitserland te positioneren als voorloper op het gebied van de handel in ‘tokenized securities’. Door DLT in te zetten, worden de markten bovendien efficiënter, goedkoper, en dus aantrekkelijker voor internationale spelers.

Ten tweede noemen de auteurs het gebruik van blockchaintechnologie in de context van financiële processen waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Het zou mogelijk maken dat alle relevante documenten altijd beschikbaar zijn, zonder dat daar grote administratieve inspanningen (en uitgaven) tegenover staan.

Tenslotte stellen de auteurs dat vermogensbeheerders nieuwe business modellen en klantsegmenten kunnen uitbaten. Denk aan het in bewaring nemen van private keys van klanten, die nodig zijn om toegang te krijgen tot blockchainsystemen.

Zwitserland als blockchain-land

Wat Avenir Suisse betreft zet Zwitserland de volgende stap. De Zwitserse ‘Crypto Valley’ is al een begrip, en dat kan uitgroeien tot volledige DLT-natie. De denktank wil dat er actie wordt ondernomen op de volgende gebieden.

Wet- en regelgeving. Volgens de schrijvers van het rapport is het een grote uitdaging om de juiste balans te vinden tussen juridische zekerheid en voor innovatie geschikte regulatie.

Publieke vs. private sector. Om de handel in security tokens te faciliteren, zou de centrale bank van Zwitserland moeten inzetten op de ontwikkeling van een Zwitserse Frank-token.

Internationale relaties. De Zwitserse financiële sector is van oudsher al sterk internationaal georiënteerd. De blockchainsector is internationaal in het kwadraat. Het werknemersklimaat moet open en aantrekkelijk worden en blijven voor mensen van buitenaf (Zwitserland).

Al met al een duidelijk signaal: er liggen kansen genoeg, grijp ze!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.