Blockchain en auto’s: zo ziet het wagenpark van 2025 eruit

Auto’s worden rijdende Internet of Things-objecten. In de toekomst wordt data verzameld, verwerkt, en gebruikt om de auto zelf beslissingen te laten nemen. En blockchain heeft daarin een rol. Hoe ziet het wagenparkbeheer van de toekomst eruit?

Adoptie

Blockchain en auto’s: zo ziet het wagenpark van 2025 eruit
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Dataverwerkers

Dat wagenparkbeheerders gebruikmaken van data is niet nieuw. Eén van de manieren waarop dat op dit moment gebeurt is via telematica. Bij telematica gaat het om communicatie met objecten op afstand zoals voertuigen, machines, en gebouwen. Gegevens worden middels een telecommunicatienetwerk verstuurd naar een centraal systeem waarbij data wordt vertaald in bruikbare informatie.

In Shell’s rapport ‘Driven by data: managing fleet information overload’ lezen we over Internet of Things, en de inzet van kunstmatige intelligentie en blockchaintechnologie om meer te gaan doen met al die verzamelde data.

Blockchain voor wagenparkbeheer

Met blockchaintechnologie kan op een veilige manier bezit worden vastgelegd. Maar het kan ook gebruikt worden om de echtheid van gegevens te verifiëren (zoals telematicagegevens). Contracten kunnen automatisch getekend worden. Goederen worden overgedragen. Combineer het met slimme interpretatie van gegevens, en er ontstaat een scala aan nieuwe mogelijkheden.

Auto’s gaan zelf geld uitgeven

Voertuigen worden voorzien van een eigen digitale wallet en gaan smart contracts ondersteunen. Op die manier kunnen auto’s bijvoorbeeld zelf onderhandelen en betalen voor brandstof of andere voorzaieningen.

Voertuigen gaan zichzelf repareren

Via softwareupdates kunnen voertuigen hun prestaties gaan optimaliseren en zelfs problemen oplossen. De daarvoor verzamelde gegevens kunnen worden uitgewisseld met de fabrikant en auto’s onderling. De schatting is dat onderhoudskosten met maximaal 15% verminderen.

Onderhoud wordt eenvoudiger

Auto’s gaan monteurs vertellen waar ze een probleem moeten zoeken. Door continue data te verzamelen over de werking van de eigen systemen, krijgt de auto zelf een beeld bij z’n eigen functioneren. De verwachting is dat reparatiekosten met 11% tot 15% verminderen.

Wagenparken doen zelf het papierwerk

Aangenomen dat de op de blockchain geregistreerde data betrouwbaar is, kan software voor wagenparken zelf taken gaan uitvoeren. Denk aan facturatie of de chauffeursplanning.

Tesla als netbeheerder

Ook buiten het wagenpark lijkt er een rol weggelegd voor ‘connected’ auto’s. Energiebedrijf Vandebron en netbeheerder Tennet gaan elektrische auto’s en blockchain inzetten om schommelingen in het stroomnet op te vangen

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.