Nederlandse banken ontwikkelen blockchainplatform ter ondersteuning van circulaire economie

Onder leiding van ‘Nederland Circulair!’ hebben diverse bedrijven, waaronder drie Nederlandse banken, een blockchainplatform gebouwd als basis voor zogeheten circulaire diensten. Circulaire wat? Juist, lees mee.

Adoptie

Nederlandse banken ontwikkelen blockchainplatform ter ondersteuning van circulaire economie
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Circulaire economie

Je hebt er wellicht nog nooit van gehoord, maar het bestaat al even: de circulaire economie, soms de ‘kringloopeconomie’ genoemd. Het is een economisch en industrieel systeem dat zorgvuldig omgaat met grondstoffen. Sterker nog: reststoffen worden volledig opnieuw ingezet. Met andere woorden: grondstoffen worden eindloos hergebruikt — een milieuvriendelijke kringloop.

In een ‘zuivere’ circulaire economie is de energie die nodig is volledig afkomstig van groene bronnen. Denk aan windenergie, of stroom opgewekt door zonnepanelen. Het systeem staat tegenover de zogheten lineaire economie — dat is het systeem dat bekender is en vooral grondstoffen kost.

In Nederland zijn er allerlei slimme mensen, bedrijven en overheidsinstellingen bezig met de transitie van lineair naar circulair. Onze Rijksoverheid heeft voorgenomen om in 2050 een circulair Nederland te kunnen presenteren.

Blockchain voor de circulaire economie

Recent is een rapport verschenen waarin verteld wordt over de bouw van een blockchainplatform die dit nieuwe economische systeem moet gaan ondersteunen. Dat is de langetermijnvisie — in eerste instantie is getest of de organisatie van circulaire processen vereenvoudigd wordt door zo’n platform te gebruiken.

Er is een oplossing bedacht voor de administratieve rompslomp rondom zogeheten Product-as-a-Service-modellen (PAAS). Onder de PAAS-vlag worden producten als een dienst aangeboden, in plaats van verkocht. De meest bekende PAAS-aanbieder in Nederland is Bundles. Daar kan je circulaire diensten afnemen, waaronder het gebruiken van een koffiebonenautomaat, of een goede wasmachine. Je betaalt niet meer voor het product, maar voor gebruik.

Het nadeel van PAAS-modellen is dat er vaak een complexere administratie nodig is door de veelheid van gegevens die worden verzameld en uitgewisseld. Het blockchainplatform is daar het antwoord op — het maakt het makkelijker om die data met elkaar af te stemmen.

Bij de totstandkoming van het platform zijn diverse bedrijven en organisaties betrokken, waaronder enkele bekende namen: Nederland Circulair!, Rabobank, Allen & Overy, ABN Amro, ING, Leystromen, en De Lage Landen.

Wetgeving

De bedrijven hebben de business case van Bundles gebruikt om hun pilot op te baseren. De blockchaintechnologie is geleverd door de Rabobank (het wordt in het rapport “het DLT-platform van Rabobank” genoemd).

Het gebouwde CISE-platform (Circular Service) “functioneert als decentraal digitaal administratiesysteem, en maakt financieel beheer geschikt voor circulaire structuren”. Daar hoort een “non-profit bewaarder bij die toezicht houdt op de assets die in omloop zijn”.

Voordat het gebouwde platform op de markt gebracht kan worden, zijn er nog juridische drempels te nemen. Er moet voor gezorgd worden dat er binnen de lijnen van de wet getekend wordt, en privacy is nog een belangrijk onderwerp om te tackelen.

Voor de nieuwsgierige onderzoeker: het rapport is het lezen waard!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.