Centrale bank India sluit cryptovaluta uit van voorgestelde FinTech-framework

De centrale bank van India (RBI) heeft een voorstel gepubliceerd voor de inmiddels langverwachte ‘Regulatory Sandbox’, gericht op financiële technologieën. In het voorstel van de RBI zijn cryptovaluta uitgesloten van deelname. Wat betekent dit?

Regelgeving

Centrale bank India sluit cryptovaluta uit van voorgestelde FinTech-framework
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Maatwerk voor Innovatie

In de wereld van toezichthouders is een ‘Regulatory Sandbox’ een bekend instrument. In Nederland wordt het vaak Maatwerk voor Innovatie genoemd. De kern daarvan is dat de toezichthouder bij het beoordelen van innovatieve concepten nadrukkelijk kijkt naar het achterliggende doel van wet- of regelgeving. Als daaraan voldaan wordt, zal de toezichthouders de grenzen opzoeken binnen het wettelijk kader om maatwerk te bieden.

Zo kan in Nederland bijvoorbeeld een financiële onderneming z’n bedrijfsvoering baseren op blockchaintechnologie, ondanks dat het anders is dan voorgeschreven. De voorwaarde is dat het bedrijf voldoet aan het achterliggende doel van een integere en beheerste bedrijfsvoering.

Donderdag heeft de centrale bank van India haar ‘Maatwerk voor Innovatie’ gepubliceerd. Althans, het is een conceptvoorstel, dus er is nog ruimte voor verandering mogelijk. In het voorstel wordt beschreven wat het doel ervan is, worden risico’s en beperkingen genoemd, en wordt zelfs met voorbeelden aangeduid wat wel innovatieve producten zijn en wat niet.

Cryptovaluta uitgesloten

Het voorgestelde framework is gericht op de FinTech-sector. Er zijn diverse producten, diensten, en technologieën als ‘innovatief’ bestempeld. Denk aan producten die gericht zijn op waardetransacties. De analyse van gegevens, of manieren om KYC-processen te verbeteren.

Onder het kopje ‘uitgesloten van het framework’ vinden we producten en diensten die wat betreft de RBI niet geschikt zijn om gebruik te maken van de ruimte die de centrale bank via het framework biedt. Daaronder vallen bijvoorbeeld ICO’s, maar ook cryptocurrency exchanges, wallets, en cryptovaluta in het algemeen.

Verwacht?

Dat cryptovaluta niet zijn opgenomen in het voorgestelde framework is jammer, maar het is niet het einde van de wereld. Dit betekent het in ieder geval niet:

  1. Dat de overheid van India cryptovaluta verbannen heeft.
  2. Dat de juridische strijd tussen de RBI en de markt voorbij is.

Het is een voorstel voor beleid van de centrale bank rondom het testen van nieuwe producten. Applicaties die gebruik maken van blockchaintechnologie worden bijvoorbeeld wel als innovatief bestempeld. Ook smart contracts worden onder die noemer geplaatst.

Het was mooi geweest als cryptovaluta een plek hadden gekregen in datzelfde kader, maar dat zou onverwacht zijn geweest: de RBI is uitgesproken tegen het gebruik van cryptovaluta, naar eigen zeggen omdat de wetgeving daar nu geen ruimte voor biedt.

En dat is de crux: de wetgeving wordt door de overheid bepaald, niet door de centrale bank. We zijn daarom benieuwd waar de Indiase overheid mee op de proppen komt.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.