Franse rechtbanken nemen blockchain in gebruik

De Franse Raad van Griffiers heeft een blockchainoplossing getest en is er klaar voor om het grootschalig in gebruik te nemen. Waar gaan Franse rechtbanken blockchain voor gebruiken?

Adoptie

Franse rechtbanken nemen blockchain in gebruik
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Het nieuws kwam naar buiten via een gezamenlijk persbericht met IBM. Ook op de website van de Raad van Griffiers (CNG) is erover gepubliceerd.

Raad van Griffiers

De CNG representeert griffiers die werkzaam zijn bij rechtbanken die gericht zijn op handelsgeschillen en andere commerciële zaken. De 134 kantoren die daaraan verbonden zijn, wisselen onderling informatie uit over bedrijven. Samen houden ze de informatie up-to-date. 

De afgelopen jaren ontstond de behoefte om de technologie te moderniseren die de informatiestromen faciliteert. Binnen de muren van de CNG wordt zo’n systeem de “single source of truth” genoemd.

De gegevens die over bedrijven worden bijgewerkt zin divers. Denk aan uitbreidingen, verhuizingen, faillisementen, financiële cijfers, enzovoorts. De coördinatie over alle kantoren heen was een uitdaging... tot nu.

Sneller en preciezer

De CNG had twee doelen met het moderniseren van de technologie. Snellere updates, en betrouwbaardere gegevens. In de pilot die is gedraaid met het nieuwe blockchainplatform daalde de benodigde tijd voor het updaten van het register van enkele dagen naar minder dan 1 dag. 

Sophie Jonval, voorzitter van de CNG:

“Met dit project laten we zien dat we voorlopers zijn op het gebied van adoptie van innovatieve technologie. We versterken de kwaliteit van publieke diensten en het commerciële rechtssysteem. Daarmee voldoen we aan de verwachtingen en eisen van de financiële wereld van vandaag.”

De oplossing van de CNG draait op Hyperledger Fabric, en is gebouwd door IBM.

Gebruik van blockchaintechnologie

Het is jammer dat alle publicaties die hierover beschikbaar zijn, niet tot in detail vertellen waarom er is gekozen voor blockchaintechnologie. Wel dat het wordt gebruikt voor het “registreren en delen van informatie” en het bijhouden van “veranderingen in de status van bedrijven”.

Maar als het om een besloten blockchainnetwerk gaat, wat zijn dan de voordelen ervan ten opzichte van andere informatiedragers? Het is een technologisch vraagstuk, maar niet irrelevant. Inzicht in de besluitvorming die hieraan ten grondslag heeft gelegen, zou weer bijdragen aan de consensus in de markt over de manier waarop blockchain ingezet kan worden.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.