Voorzitter SEC bekrachtigt vermoeden dat ether geen security is

Is Ethereum's ether een security of niet? Een vraag die menigeen bezighoudt, want het bepaalt onder welke regels de munt valt. In een antwoordbrief bekrachtigt de voorzitter van de SEC het vermoeden dat het geen security is. Toch?

RegelgevingEthereum

Voorzitter SEC bekrachtigt vermoeden dat ether geen security is
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

“Ether geen security”

Het vermoeden dat de Amerikaanse toezichthouder ether niet als security ziet is gebaseerd op een speech van William Hinman. Hinman is een bestuurder bij de SEC en sprak in de loop van 2018 op een conferentie de volgende woorden uit:

“Gebaseerd op mijn begrip van de huidige staat van ether, het Ethereum-netwerk, en z'n decentrale structuur, valt het huidige aanbod en de verkoop van ether niet onder de noemer ‘security-transacties’.”

In de media is de conclusie al snel getrokken: ether is geen security, mooi! Maar de uitspraak van Hinman is verre van waterdicht. Want hoe zit het met zijn begrip van ether? En is die uitspraak zijn persoonlijke overtuiging, of die van de SEC? Hoe letterlijk kunnen zijn woorden genomen worden?

Voorzitter SEC is het eens met Hinman...

Om bovengenoemde vragen beantwoord te krijgen, stuurde Ted Budd, lid van het Amerikaanse congres, een brief (PDF) naar de voorzitter van de SEC, Jay Clayton. Concreet heeft Budd gevraagd of Clayton het eens is met de uitspraak van Hinman.

Op die vraagbrief is recent antwoord gekomen (PDF). Clayton schrijft:

“Ik ben het eens met de uitleg van directeur Hinman dat een transactie met een digitaal asset niet langer aan een investeringscontract gekoppeld hoeft te zijn als, bijvoorbeeld, kopers ervan er redelijkerwijs niet langer vanuit zouden gaan dat een persoon of groep beheers- en ondernemerstaken vervult. Onder die omstandigheden kan het zijn dat een digitaal asset, gegeven het Howey-framework, niet langer een investeringscontract vertegenwoordigt.”

Clayton bevestigt ook dat het mogelijk is dat een digitaal asset als security op de markt gebracht wordt, en later niet meer als zodanig wordt aangemerkt. Het label ‘security’ is “niet statisch en strikt”.

...maar noemt ‘ether’ niet

Ondanks dat Clayton stelt het met Hinman eens te zijn, lijken zijn woorden zorgvuldig te zijn gekozen. Waar Hinman expliciet over Ethereum spram, wordt in de hele brief de term ‘ether’ niet genoemd. Het blijft daarom vrij conceptueel.

Nog steeds zou de SEC kunnen aangeven dat ether wél een security is. Daar laten beide uitspraken ruimte voor toe. Vandaar dat we met de titel van het artikel aangeven dat de voorzitter het vermoeden dat het géén security is slechts bekrachtigt.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.