Europees rapport: besloten platforms drijfveer voor blockchainadoptie

De ‘eerste golf’ van blockchainadoptie wordt geleid door besloten platforms, aldus een nieuw Europees rapport. Zien de auteurs dat ook als duurzame oplossing?

Adoptie

Europees rapport: besloten platforms drijfveer voor blockchainadoptie
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Thema-rapport

Een zeer diverse groep auteurs heeft vanuit het Europese Blockchain Observatory & Forum een thema-rapport (PDF) uitgebracht over de schaalbaarheid, interoperabiliteit, en duurzaamheid van blockchains. Het rapport zelf is samengesteld door ConsenSys.

In het rapport wordt gesteld dat blockchains die gericht zijn op specifieke behoeftes van gebruikers en bedrijven “veel flexibiliteit bieden in vergelijking met publieke blockchains”. Daarnaast hebben bouwers van besloten blockchains “meer vrijheid om aan de snelheid en veiligheid” te sleutelen.

Om die reden stellen de auteurs dat de adoptie van blockchain-technologie in de eerste plaats wordt gedreven door besloten platforms. Niet alleen sluit de technologie dan het best aan op de gepresenteerde problematiek, het is ook vanuit bestuurdersperspectief een kleiner gat om te overbruggen (van status quo naar nieuwe technologie).

Besloten is beperkt

Besloten blockchains zijn verre van onbesproken. Er is een groep mensen die stellen dat dit type blockchains een stille dood sterven: ze missen wat hen betreft volledig hun doel. Vanuit technologisch perspectief is het volgens hen in zo'n geval niet voor de hand liggend om blockchaintechnologie te gebruiken.

Ook de auteurs van het rapport zien een probleem:

“Het is duidelijk dat een grote hoeveelheid onafhankelijke (besloten) blockchains die niet met elkaar kunnen samenwerken zeer beperkt zijn. Gebruikers van blockchainplatforms zullen er baat bij hebben als ze data kunnen uitwisselen tussen verschillende blockchainplatforms. Denk aan een chain voor de gezondheidszorg, voor verzekeringen, voor vastgoed, enzovoorts.”

Hoewel Europa de blockchainsector “goed ondersteund” heeft, stellen de auteurs dat er nog “veel ontdekt en ontwikkeld moet worden”. Daarom stellen ze een beleid voor “die experimenten toestaat”, en projecten ook financieel ondersteund worden.

Het rapport gaat ook in op de toekomst, waarin publieke diensten draaien op blockchaintechnologie. Er worden kernprincipes genoemd, zoals technologische diversiteit, backups, en er wordt gesproken over de infrastructuur.

Uit de tekst is niet op te maken in hoeverre de auteurs visie hebben voor een migratie van besloten naar publieke blockchains. Juist daar gaat onze interesse naar uit. In de loop van 2019 komt de groep met een volgend rapport — wellicht dat er dan meer duidelijk wordt.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.