Duitse overheid stelt register voor blockchain-sector voor

In Duitsland wordt gewerkt aan een eenduidige ‘blockchainstrategie’. In die context zijn recent initiële richtlijnen gepubliceerd. Daarin stelt de Duitse overheid voor om een register te openen voor de regulatie van de blockchain-sector. Een update.

Regelgeving

Duitse overheid stelt register voor blockchain-sector voor
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Duitsland onderzoekt blockchaintechnologie

Enkele weken geleden kwam voor het eerst naar buiten dat vanuit de Duitse overheid gewerkt wordt aan een officiële ‘blockchainstrategie’. Het idee is dat er deze zomer een concreet voorstel op tafel ligt.

Er zijn nog weinig grote economieën waar uitgebreide en doelmatige strategieën in effect zijn waarmee de blockchaineconomie op een goede manier groot gebracht kan worden. Om die reden worden de ontwikkelingen in Duitsland nauwlettend in de gaten gehouden.

Register

De Duitse Ministeries van Justitie en Financiën hebben de initiële plannen uiteengezet in een zeven pagina‘s tellend rapport (PDF). Het doel van de strategie is om misbruik te voorkomen en investeerders te beschermen, zónder de potentie van blockchaintechnologie de kop in te drukken. Strategisch gezien moet het Duitslands rol op het gebied van financiële technologieën versterken.

Dit rapport is een eerste stap in de ontwikkeling van de eerdergenoemde blockchain-strategie. De ministeries geven aan dat het voorstel bijgewerkt wordt nadat (externe) partijen de mogelijkheid hebben gehad om te reageren op wat er nu ligt.

In eerste instantie zijn de regels gericht op “elektronische obligaties”. Later komen daar ook digitale aandelen bij. De Duitse overheid denkt aan een gefaseerde invoering van de regels om te voorkomen dat verschillende typen securities op elkaar moeten wachten.

Alle ‘digitale securities’ moeten volgens het rapport worden geregistreerd in een centraal register waarop toezicht wordt gehouden door een door de overheid aangesteld agentschap. Dat zou “manipulatie onmogelijk moeten maken”.

Aankoop en handel

Voor de aankoop en handel in electronische securities “moeten aparte regels worden opgesteld”. Als ze worden verhandeld op “handelskantoren in het land, moeten ze in ieder geval (ook) geregistreerd worden bij de Central Securities Depository (CSD)”.

Kleine en niet-professionele beleggers zouden enkel security tokens moeten kunnen aanschaffen via een financiële instelling die als tussenpersoon fungeert. Overigens hoeven digitale securities wat de Duitse overheid betreft niet per se gebruik te maken van blockchaintechnologie. De termen ‘security token’ en ‘digital security’ worden door elkaar heen gebruikt.

Utility tokens

Het rapport gaat ook kort in op de zogeheten utility tokens. Utility tokens zijn tokens die als functie hebben om een bepaald product of dienst te gebruiken. Zo'n token geeft geen recht op winstuitkering of zeggenschap, en wordt daarom niet gezien als een ‘security’.

“Utility tokens vallen niet onder securities, investeringen, of andere financiële instrumenten waar de wet op financieel toezicht van op toepassing is. Het zou wel kunnen dat de wet bedrijven gaat verplichten om een financiële bijsluiter te publiceren bij de verkoop van utility tokens”, aldus het gepubliceerde document.

De publicatie van het rapport is een voorloper op een wetsvoorstel gericht op security token offerings (STO's). Dat wetsvoorstel is nu nog enkel een set van notulen naar aanleiding van discussies achter gesloten deuren tussen diverse organisaties.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.