Europees project voor uitwisseling diploma-data via blockchain

In Europa loopt een internationaal project om de uitwisseling van diploma's makkelijker te maken. Vanuit Nederland doet de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mee. Waar wordt precies aan gewerkt?

Adoptie

Europees project voor uitwisseling diploma-data via blockchain
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Authentieke diploma's

Als een student zijn studie aan een buitenlandse onderwijsinstelling wil voortzetten, moet hij hiervoor de behaalde diploma's als ‘authentiek’ laten verklaren. Voor zowel de student als de betrokken organisaties vervelend papierwerk. Dat kan makkelijker.

In het laatste kwartaal van 2018 is een zogeheten use case ingediend (PDF) bij het European Blockchain Partnership (EBP). Initiatiefnemers vanuit Nederland zijn de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Dutch Blockchain Coalition.

Blockchain als gegevensdrager

Steeds meer overheden, instituten, en studenten raken ervan overtuigd dat blockchaintechnologie de drempels kan wegnemen rondom studentenmobiliteit.

Het project is nog volop in ontwikkeling. In februari 2019 werd in Brussel een eerste workshop georganiseerd. Daar namen 50 deelnemers uit 16 lidstaten aan deel. Tijdens de bijeenkomst werd een visie en eerste versie van het projectplan gepresenteerd.

In de context van diploma-data zijn veel individuele initiatieven, maar geen enkele brengt een Europese oplossing dichterbij. Daar moet met dit project verandering in brengen. Door met organisaties vanuit heel Europa een coalitie te vormen, kan er een blockchainplatform worden gebouwd die het uitwisselen van diploma-data van alle Europese onderwijsinstellingen faciliteert.

Het oorsponkelijke plan is om eind 2019 een uitgebreide pilot uit te kunnen voeren met een select aantal onderwijsinstellingen en studenten. In 2020 zou het definitieve platform uitgerold moeten worden.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.