Nieuwe crypto-richtlijnen voor FATF-leden

FATF: Behandel cryptocurrency exchanges zoals commerciële banken

De Financial Action Task Force (FATF) heeft een concreet voorstel op tafel gelegd voor de regulatie van cryptocurrency exchanges. De 36 FATF-leden, waaronder Nederland, worden aangespoord de aanbeveling over te nemen. Dit staat er te gebeuren.

Regelgeving

FATF: Behandel cryptocurrency exchanges zoals commerciële banken
0%
De redactie
Door De redactie

Financial Action Task Force

De FATF is een zogeheten intergouvernementele organisatie. Het is een orgaan dat gebruikt wordt om over diverse (financiële) onderwerpen overeenstemming te bereiken tussen overheden van verschillende landen. De FATF is er primair op gericht om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

In dat kader zijn cryptovaluta en het ecosysteem eromheen uiteraard ook een gesprekonderwerp. Het resultaat van de vergaderingen, die drie keer per jaar worden gehouden, zijn officiële aanbevelingen. De FATF zelf houdt toezicht op de voortgang van de implementatie van die aanbevelingen door de FATF-leden.

In totaal zijn er 36 landen aangesloten op de FATF, waaronder Nederland.

Gelijke behandeling als de bankwereld

Recent was de dertigste FATF-vergadering in Parijs. Tijdens die vergadering werden leden van de FATF opgeroepen om “cryptocurrency excanges te behandelen als commerciële banken”.

De voorlopig definitieve FATF-aanbeveling is hier te vinden. In mei wordt er nog gesproken met de privésector over de aanbevelingen, en in juni 2019 moet de aanbeveling definitief zijn opgenomen in het ‘wetboek’ van de FATF.

Het volgende valt op:

  • Landen moeten volgens de FATF virtuele assets als “eigendom, opbrengsten, geld, of waarde” beschouwen.
  • Zogeheten Virtual Asset Service Providers (VASP's) zouden volgens de FATF alleen actief mogen zijn als ze een licentie hebben of zijn geregistreerd.
  • Landen moeten volgens de FATF zelf toezicht houden op VASP's en toezichthouders moeten de mogelijkheid hebben om sancties op te leggen.

De aanbeveling van de FATF ligt in lijn met het wetsvoorstel dat al op tafel ligt in Nederland. Daarin staat dat een vergunning nodig is om deze diensten aan te mogen bieden. De Nederlandsche Bank zou optreden als toezichthouder.

Er is overigens ook kritiek op het wetsvoorstel en het idee dat DNB als toezichthouder optreedt. Zo was de European Blockchain Foundation (EBF) recent bij de Tweede Kamer op bezoek om manco's in het wetsvoorstel te bespreken.

Het wordt echter steeds aannemelijker dat het vergunningstelsel voor cryptocurrency exchanges er gaat komen. Niet alleen staan grote jongens in het binnenland achter het wetsvoorstel, er kan nu ook gebruikgemaakt worden van de druk die door de FATF opgelegd wordt.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

De redactie

De redactie

De gehele redactie van LekkerCryptisch, met Peter Slagter als hoofdredacteur. Wordt gebruikt als auteur voor artikelen als het een inspanning betreft van de redactie als geheel. Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan Peter.