Nederlandse regering beantwoordt vragen over blockchain

Eind december stelde Martin Wörsdörfer (VVD) een aantal vragen over blockchaintechnologie aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Financiën. In de loop van februari kwamen de antwoorden terug. Drie opvallende dingen.

Regionaal

Nederlandse regering beantwoordt vragen over blockchain
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Dr vragen van Wörsdörfer (ingezonden op 28 december 2018) zijn gesteld naar aanleiding van een op Blockonomi gepubliceerd artikel: “Four Trends that Blockchain will Dominate in Emerging Tech in 2019”. Op 7 februari zijn de antwoorden teruggestuurd, en op 8 februari zijn ze gepubliceerd.

De antwoorden zijn op naam van Staatssecretaris Keijzer (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Wobke Hoekstra, Minister van Financiën.

Blockchain moet de tijd krijgen

Uit de antwoorden is op te maken dat de regering van mening is dat blockchain de tijd moet krijgen om zich op een gezonde manier te ontwikkelen: “Blockchain-technologie is een jonge technologie, die de tijd moet krijgen zich te bewijzen”.

Er wordt gesteld dat blockchaintechnologie zich nog in de “proof-of-concept fase bevindt”, net als veel toepassingen die erop gebaseerd zijn. Ter onderbouwing wordt een rapport van Deloitte aangehaald: “Volgens dit rapport bewegen toepassingen zich meer en meer in de richting van een doorbraak en ligt de focus nu op het identificeren en bouwen van praktische oplossingen.”

Blockchain is miljoenenpost

In totaal zijn er acht ministeries aan de slag gegaan met blockchain. Samen besteden ze in totaal voor € 2,8 miljoen aan onderzoek: “De ministeries van OCW, EZK, BZK, IenW, LNV, FIN, JenV en VWS besteden, op basis van cijfers over 2018 en de begroting voor 2019, in totaal € 2,8 mln aan onderzoek naar blockchaintechnologie.”

Een voorbeeld is een verkennend onderzoek dat in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie en Veiligheid) loopt: Blockchain en het recht. Het onderzoek gaat in op een aantal algemene juridische vragen rondom blockchain op het gebied van privaatrecht en gegevensbescherming.

Vóór het zomerreces zou een kabinetsreactie moeten volgen op het hieraan gerelateerde onderzoeksrapport.

Nederland vervult voorbeeldfunctie

De antwoordbrief sluit af met het antwoord op de vraag hoe Nederland ervoor zorgt geen achterstand op te lopen ten opzichte van andere landen. Volgens de overheid volgt Nederland de ontwikkelingen op de voet. Er worden diverse internationale samenwerkingsverbanden genoemd waar Nederland bij aangesloten is.

Op nationaal niveau wordt de Dutch Blockchain Coalition genoemd. Daarin komen kennisinstellingen, bedrijven, en overheid bijeen om samen te werken. Inmiddels zijn er meer dan 50 deelnemers, en wordt het internationaal als voorbeeld gezien voor samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.