Spaanse centrale bank: Bitcoin inefficiënt als grootschalig betalingssysteem

De Spaanse centrale bank heeft een rapport gepubliceerd waarin gesteld wordt dat Bitcoin inefficiënt is als grootschalig betalingssysteem. Terecht, of mist het rapport een aantal aanknopingspunten?

RegionaalBitcoin

Spaanse centrale bank: Bitcoin inefficiënt als grootschalig betalingssysteem
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Op zoek naar een probleem?

Het rapport heeft de titel "Bitcoin: een oplossing voor betalingssystemen, of een oplossing op zoek naar een probleem?" Een prima onderzoeksvraag, aangenomen dat het onderzoek niet vooringenomen op zoek gaat naar het antwoord op de tweede deelvraag.

Het document start met een lange inleiding op Bitcoin. Materie die we vaker terugzien in analyses van centrale banken. Uitleg over de blockchain, hoe Bitcoin werkt, en welke concepten erin terugkomen. In het tweede deel van het document gaat de auteur, Carlos Conesa, op zoek naar antwoorden.

Inefficiënt

Het verslag is grotendeels als volgt opgezet. Neem een essentiële eigenschap van Bitcoin, en leg vervolgens uit waarom het bijdraagt aan een overgecompliceerd betalingssysteem.

Zo noemt het decentralisatie en het ontbreken van tussenpersonen problematisch in het kader van grootschalig gebruik. Want het "vereist intensieve validatie en veel energie". Daar staan centrale systemen tegenover, met "betrouwbare tussenpersonen die veel eenvoudigere systemen faciliteren".

Volgens Conesa moeten betalingssystemen eenvoudig, goedkoop, snel, en veilig zijn. Naar zijn mening is Bitcoin daar niet voor geschikt, en ziet hij in Bitcoin enkel een systeem dat is ontworpen om censuur tegen te gaan.

Het punt gemist?

Het punt van Bitcoin is juist dat het een alternatief is op centrale betalingssystemen, en dat tussenpersonen niet meer nodig zijn. Het nodig hebben van vertrouwen naar de achtergrond verschuift. De regels liggen immers vast in het protocol.

De argumentatie van Conesa leunt grotendeels op het feit dat Bitcoin's doorvoersnelheid op dit moment onvoldoende is om grootschalig gebruik te faciliteren. En daar heeft Conesa een punt. Het aantal transacties dat nu dagelijks verwerkt wordt, is beperkt in de context van alle financiële transacties die dagelijks worden uitgevoerd. Conesa noemt het "insignificant".

Wat Conesa niet noemt zijn ontwikkelingen om die schaalbaarheid te vergroten. Denk aan de komst van SegWit, en het Lightning Network. Het klopt dat Bitcoin op dit moment nog niet efficiënt genoeg is om als wereldwijd betalingsnetwerk te fungeren zoals Conesa het voor zich ziet. Maar dat neemt niet weg dat die bandbreedte de komende jaren flink vergroot wordt, met behoud van het decentrale karakter van Bitcoin.

En dat is precies waar Bitcoin voor gaat: een bruikbaar globaal betalingsnetwerk waarover niemand de baas is. Zou het nu het wereldwijde transactievolume aan kunnen? Verre van. Over een paar jaar? Misschien. Maar met iedere stap die wordt gezet, komt Bitcoin dichterbij een "eenvoudig, goedkoop, snel, en veilig" betalingssysteem. En die bui voelen centrale banken wellicht hangen.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.