Luxemburg: rechtszekerheid voor op blockchain uitgegeven securities

Afgelopen donderdag is in Luxemburg met grote meerderheid een nieuwe wet aangenomen die als kader dient voor verkeer van effecten via blockchaintechnologie. Een belangrijke stap voor de financiële sector?

Regelgeving

Luxemburg: rechtszekerheid voor op blockchain uitgegeven securities
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Wet is aangepast

Volgens deze aankondiging is de wet op donderdag goedgekeurd door 58 van de 60 leden van de Kamer van Afgevaardigden. Feitelijk is er een wijziging van een bestaande wet goedgekeurd. De regels die betrekking hebben op securities stammen uit 2001. Daardoor hadden ze nog onvoldoende effect op securities die op nieuwe manieren worden uitgegeven, zoals op een blockchain.

In april 2013 werd de wet uit 2001 al aangepast om zogeheten "gedematerialiseerde effecten" toe te staan. Een ingewikkelde term voor elektronisch uitgegeven securities. Toch bleek de wet onvoldoende ruimte te bieden aan opkomende technologiën. Dat is nu opgelost.

Zekerheid

Bij de overdracht van effecten komt van oudsher papierwerk kijken, en kan dagen (soms zelfs weken) in beslag nemen. Maar als je als handelaar de juiste wegen bewandelt, heb je wel zekerheid: de effecten zijn van jou en de overdracht is gedaan conform de wet voorschrijft.

Je kunt je voorstellen dat je niet zomaar deelneemt aan nieuwe financiële markten als je die zekerheid niet hebt. Om mensen die kansen niet te ontnemen, is de wet op effecten aangepast. Zo wordt een blockchaintransactie nu beschouwd als overdracht tussen twee effectenrekeningen in de zin van de wet.

Blockchain legitimeren

Het effect van dit type wetswijzigingen is dat blockchaintechnologie en concepten uit de cryptowereld legitiem worden - ze worden concreet vastgelegd in wetteksten. Zo wordt in een bijlage bij de wettekst uitgelegd dat adressen op een blockchain kunnen werken als effectenrekening, en dat er emissies en overdrachten op geregistreerd worden.

Ook andere thema's komen langs. Het bestaan van tokens, het verschil tussen centraal en decentraal, en de manier waarop blockchaintransacties werken. Zo bereiken voor ons bekende concepten de echte wereld, vastgelegd in de wet. Essentieel voor de adoptie ervan!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.