Goedkeuring voor nieuwe blockchain-wet door Italiaans parlement

Het Italiaanse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarin blockchaintechnologie (juridisch) gedefinieerd wordt. Een belangrijke ontwikkeling. Wat houdt die wet precies in? En wat merkt de Italiaan ervan in het dagelijks leven?

Regelgeving

Goedkeuring voor nieuwe blockchain-wet door Italiaans parlement
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel dient twee doelen: 

  1. De betekenis van blockchain (en distributed ledger technologies (DLT)) verduidelijken.
  2. De rechtsgeldigheid van daarop gebaseerde toepassingen vaststellen.

Eind vorig jaar kwam al naar buiten dat Italië een nationale blockchainstrategie ontwikkelde, samen met een (grote) groep experts die daarvoor ingeschakeld zijn.

Uiteindelijk werd er een amendement op tafel gelegd om over te beslissen. Het bestaat uit drie punten:

  1. Een definitie van DLT. In deze definitie staat decentraliteit en cryptografie centraal. Dat leidt namelijk tot onwijzigbare data.
  2. Een definitie van een smart contract. Daarin ligt de nadruk op automatische uitvoering ervan.
  3. De opslag van IT-documenten met gebruik van DLT, met een referentie naar een Europese verordening (daarover zo meer).

Zowel het Italiaanse Senaat als het Huis van Afgevaardigden hebben het amandement goedgekeurd. Daarmee is het wetsvoorstel zonder kleerscheuren door het parlement heen gekomen.

Juridisch bindend

Op hoofdlijnen is het thema van de wetgeving helder. Door DLT te definiëren, kan het gebruik ervan betekenis krijgen. Daarvan worden er twee concreet genoemd.

Allereerst kan de uitkomst van een smart contract als juridisch bindend worden beschouwd. Daarnaast voldoen documenten (of algemener: data) opgeslagen met gebruik van DLT aan artikel 41 van deze Europese verordening.

Het (rechts)gevolg daarvan is dat de toelaatbaarheid van zo'n document in gerechtelijke procedures niet meer zomaar mag worden ontkend. Het gebruik van DLT heeft een "gekwalificeerd elektronisch tijdstempel" tot gevolg. De grap is: zo'n gekwalificeerde tijdstempel moet in alle lidstaten worden erkend.

Voorwaarden

Het Agentschap voor digitaal Italië (AGID) mag nu een zegje doen over de voorwaarden die gesteld worden aan op deze manier opgeslagen gegevens. Daar heeft het agentschap 90 dagen de tijd voor. De verwachting is dat die voorwaarden in de wet worden opgenomen.

Nadat de wet geëffectueerd is, kunnen mensen de werking ervan in het dagelijks leven tegenkomen. Denk aan een huurcontract die direct rechtsgeldig is na een online ondertekening. Of de mogelijkheid om online auteursrechten te registreren, zonder tussenkomt van derden. Een interessante ontwikkeling, die wellicht door omringende landen nauwgezet in de gaten wordt gehouden.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.