Harvard en Levi Strauss gaan blockchain gebruiken om werkklimaat te verbeteren

De Harvard-universiteit, de Amerikaanse denktank New America, en kledingfabrikant Levi Strauss gaan een op blockchain gebaseerd systeem bouwen. Het doel is om beter zicht te krijgen op arbeidsomstandigheden en ze vervolgens te verbeteren.

Adoptie

Harvard en Levi Strauss gaan blockchain gebruiken om werkklimaat te verbeteren
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Arbeidsomstandigheden

Onder arbeidsomstandigheden valt het fysieke, sociale, en psychologische klimaat waarin wordt gewerkt. In Nederland zie je in die context primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden terugkomen. Ook hebben we een arbeidsomstandighedenwet, en de arbeidstijdenwet.

De kleding van Levi Strauss wordt in landen (PDF) gemaakt waar minder strikte arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd. Denk aan Bangladesh, Honduras, of Sri Lanka. Om te voorkomen dat er mensenrechten worden geschonden bij de productie van nieuwe spijkerbroeken neemt Levi Strauss factory assessments af, en daarin blijkt verbetering mogelijk.

Stoppen met sjoemelen

Medewerkers van fabrieken waar Levi-kleding wordt gemaakt zijn verplicht om rapportages en vragenlijsten in te vullen. Daarin bantwoorden ze vragen met betrekking tot werkomstandigheden en veiligheid.

Het plan is om ingevulde vragenlijsten op te gaan slaan op een blockchain, zodat met de resultaten niet gesjoemeld kan worden. Volgens de deelnemers aan het initiatief een "cruciale eerste stap om de werkomstandigheden in fabrieken te verbeteren".

Mexico

Het nieuwe blockchainproduct wordt in Mexico getest. Drie fabrieken met in totaal 5.000 medewerkers nemen er aan deel. De eerste blockchain-aangedreven vragenlijst wordt in 2019 afgenomen. ConsenSys gaat de technologie verzorgen.

"We zorgen voor een veilig, auditeerbaar, en transparant platform, waarop enquêtegegevens verzameld, gecombineerd, en geanalyseerd kunnen worden", aldus Tomicah Tilleman, oprichter van Blockchain Trust Accelerator. Dr. Eileen McNeely, directeur bij Harvard, voegt eraan toe dat "een gedistribueerd (blockchain)systeem dat direct door de bron [de medewerkers] gebruikt wordt nieuwe mogelijkheden biedt".

Het is onduidelijk in hoeverre het vanuit technologisch perspectief noodzakelijk is om een blockchain in te zetten. Mogelijk dat simpelweg de opkomst ervan aangegrepen wordt om bestaande processen te verbeteren. Zo komt blockchain vaker langs als procesveranderaar.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.