Bitcoin flink ondergewaardeerd volgens geraffineerde MVRV-indicator

Een bear market eindigt als niemand meer wil verkopen voor de huidige koers. Er is een indicator die dat moment lijkt aan te wijzen: de MVRV. De MVRV-wat? We schrijven over de marktwaarde, gerealiseerde waarde, bodems, en toppen van Bitcoin.

Bitcoin

Bitcoin flink ondergewaardeerd volgens geraffineerde MVRV-indicator
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

De meesten van ons zullen bekend zijn met de market value (of: market cap) van een munt. We omschrijven dat vaak als de totale waarde van een munt, en we berekenen het door het aantal munten te vermenigvuldigen met de koers.

Er zijn op dit moment precies 17.500.625 bitcoins in omloop, en de waarde van 1 bitcoin is $3,575. De market value is dus 62.6 miljard dollar.

Minder bekend is realized value. Die krijg je door de waarde van alle bitcoins bij elkaar op te tellen zoals die was op het moment van de laatste transactie.

Nic Carter omschreef het zo in de talk die hij gaf op Baltic Honeybadger 2018:

The idea here is that you’re aggregating UTXOs based on the price at which they last moved. If there’s an UTXO that last moved in 2009–2010, it would be priced at the price back then, which was extremely minimal. What you get is a realized cap of about $88 billion, as opposed to a market cap of $115 billion. (bron)

Je waardeert daarmee bitcoins die al jaren bewaard worden, of misschien wel verloren zijn gegaan, tegen de koers van destijds. Ze tellen dus veel minder zwaar mee.

In dit artikel leggen Murad Mahmudov en David Puell gedetailleerd uit hoe market value en realized value twee kanten van de markt representeren. En hoe de verhouding tussen die twee iets zegt over de fase waarin de markt zich bevindt.

Market-Value-to-Realized-Value ratio

De MVRV is de verhouding tussen de market value en de realized value. Uit historische analyse blijkt dat een MVRV boven de 3.7 betekent dat de markt overgewaardeerd is, en een MVRV onder de 1.0 betekent onderwaardering.

Just as the upper levels of MVRV suggest the climax of euphoria, overshooting it’s “fair” value at the peaks, price action as discovered at exchanges tends to undershoot beyond BTC’s “real” value at the bottoms.

Looking back at the past two Bitcoin bear cycles, we can say without a doubt that both occasions proved to be the most opportune periods to accumulate bitcoins. (bron)

Een MVRV onder de 1.0 betekent ook dat er gemiddeld veel mensen verlies zullen maken als ze nu moeten verkopen. Nemen ze hun verlies of wachten ze af tot de koersen weer gaan stijgen?

MVRV, bodems en toppen

In oktober 2018 stond Bitcoin rond de $6500 en was de MVRV zo rond de 1.2. Er werd dan ook gesuggereerd dat de koers nog een stuk moest zakken om de bodem van de bear market te vinden.

Intussen hebben we de val naar bijna $3000 gemaakt en is het interessant om opnieuw naar de MVRV te kijken. En dat kan sinds vandaag heel makkelijk, omdat Willy Woo een live chart van de MVRV beschikbaar heeft gemaakt:

We kunnen zien dat de MVRV nu al een tijdje onder de 1 zit, zo tussen 0.7 en 0.9 in de afgelopen twee maanden. Dat betekent dat de gemiddelde bitcoin nu met verlies verkocht zou worden. Het is aannemelijk dat steeds meer bitcoin-bezitters hun bitcoin vasthouden tot die verder in de toekomst weer meer waard is.

Historisch gezien kan de MVRV nog een stukje lager. Een uitschieter naar onder de $3000 is beslist niet uitgesloten. Maar dat we in deze regio consolideren en uiteindelijk de bodem vormen, is op basis van de MVRV wel heel waarschijnlijk.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.