ABN AMRO experimenteert met eigen Bitcoin-wallet

Wallie - het is de naam van ABN AMRO's eigen Bitcoin-wallet. Op dit moment loopt een kleinschalige test onder 500 klanten. Als de proef een succes is, wordt de app verder ontwikkeld en uitgerold. Dit is er bekend.

AdoptieBitcoin

ABN AMRO experimenteert met eigen Bitcoin-wallet
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Bitcoin-wallet Wallie

In de loop van de middag werden we geattendeerd (thanks @Dennahz!) op Wallie. Wallie blijkt een initiatief te zijn van ABN AMRO, en onder die naam gaat een bitcoin-wallet schuil. We hebben zelf geen toegang tot de app, maar deze screenshot geeft een goed beeld van wat er in ontwikkeling is:

Op de afbeelding is de iOS-versie van Wallie zichtbaar. Daarop zien we basale wallet-functies terugkomen, waaronder het kunnen verzenden en ontvangen van bitcoin, en waarschijnlijk het kunnen inzien van saldi en adressen.

Op Twitter werd aan ABN AMRO gevraagd of de bank echt met een eigen bitcoin-wallet bezig is. Het antwoord is duidelijk: "Jazeker! We doen op dit moment een experiment met 500 klanten."

Experiment

De eerste tweet over Wallie heeft voor een aantal aanvullende gesprekken gezorgd op Twitter.

Zo blijkt de bank te onderzoeken en af te tasten welke rol ze kunnen gaan spelen in de crypto-economie. Ze hebben veel overleg met de AFM en DNB "om vast te stellen wat hierbij belangrijk gaat zijn voor consumenten".

Het experiment wordt gedaan om erachter te komen of het gebruik van een dergelijke applicatie "vanuit beide kanten [de bank en de klanten] bevalt". Als dat zo is, is "de kans groot dat Wallie verder ontwikkeld zal worden" voor klanten van ABN AMRO.

Er zijn 500 mensen willekeurig geselecteerd om de app te testen. Die periode duurt 4 weken. Enkel geselecteerde mensen hebben bericht over Wallie ontvangen. Er is verder geen publieke informatie bekend - de bank verwijst daarvoor naar de persafdeling.

Uitnodiging

De uitnodiging die naar gebruikers is verstuurd, hebben we onder ogen gekregen, en is als volgt:

Geachte,

Wij zijn gestart met de ontwikkeling van Wallie; een crypto wallet waarin gemakkelijk en zorgeloos crypto’s opgeslagen kunnen worden. De eerste versie van de wallet is geschikt voor bitcoins en we geven jou graag de mogelijkheid om hier gebruik van te maken!

Let op: je kunt deze link maar één keer gebruiken!

Waarom Wallie?

Crypto’s hebben een grote opmars gemaakt. Veel consumenten zijn ingestapt, ook klanten van ABN AMRO. Om onze klanten te helpen met een veilige en vertrouwde opslag voor hun Bitcoins zijn we gestart met de ontwikkeling van Wallie.

Begin 2019 goed en ga voor Wallie!

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO Bank N.V.
Bas Bisschops
Hoofd Klantcommunicatie

In het bericht wordt verwezen naar een aanmeldpagina. Daar geeft de uitverkorene aan dat hij de applicatie wil testen en ABN AMRO wil helpen bij de totstandkoming ervan. Of een test-versie van de applicatie daarna direct aangeboden wordt ter download is nog onduidelijk.

Verder wordt duidelijk dat de "eerste versie enkel bitcoin" ondersteunt. De schrijfwijze laat de deur open voor aanvullende cryptovaluta.

Vraagtekens

Er is nog veel onbekend rondom ABN's crypto-initiatief. Is de test-applicatie al ontwikkeld, of staat het nog in de kinderschoenen? Liggen er aanvullende diensten in het verschiet, zoals custody services en verzekeringen die te maken hebben met cryptovaluta? Gaat het hier puur om een prototype, of worden er daadwerkelijk blockchain-transacties getest? Staan er al uitbreidingsplannen klaar als blijkt dat de applicatie prettig te gebruiken is, en zo ja, waar wordt aan gedacht?

In een tweede schermafbeelding die ons is opgestuurd is zichtbaar dat de wallet geïntegreerd is (of wordt) met ABN's Mobiel Bankieren app, dat de waarde verzekerd is (tot een bedrag van €6.000), en dat ABN AMRO de bitcoins in beheer heeft. Dat leidt tot nóg meer vragen, zoals wie de private keys in handen heeft, en of er mogelijkheden zijn om fiat eenvoudig om te zetten naar cryptovaluta en omgekeerd.

We hebben hier twee kanttekeningen bij. Allereerst kunnen we de afbeeldingen en de inhoud van de daarop getoonde webpagina zelf niet verifiëren. Dat gezegd hebbende: we hebben geen reden om aan te nemen dat het om fabricage gaat; op de eerste afbeelding is bevestigend gereageerd op het officiële Twitter-account van ABN AMRO. Ten tweede, en dat is opmerkelijker, horen we om ons heen dat het persbureau van ABN AMRO andere informatie naar buiten brengt dan op Twitter naar buiten is gebracht. Of dat zo is, en wat de verschillen dan zijn, onderzoeken we nog.

Vertrouwd

De reden dat er aan een bitcoin-wallet is begonnen, is dat "uit onderzoek" blijkt dat hun klanten zich zorgen maken over de veiligheid van opslag van digitaal geld. Ze horen over "hacks en exchanges en het kwijtraken van codes". De bank wil voor hen "een vertrouwde partner zijn".

Het is wat ons betreft goed om te zien dat een vertrouwde naam als ABN AMRO bezig is met de crypto-economie. Op de achtergrond gaan we een poging doen in contact te komen met iemand van ABN AMRO die ons hier meer over kan en wil vertellen.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.