Congreslid VS: cryptovaluta horen niet onder rechtsmacht SEC te vallen

Volgens Darren Soto, lid van het Amerikaanse congres, zouden cryptovaluta en digitale assets idealiter gereguleerd worden door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en niet door de SEC. Dit is Soto's argumentatie.

Regelgeving

Congreslid VS: cryptovaluta horen niet onder rechtsmacht SEC te vallen
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

De SEC is te streng

"Wetten en regels die van toepassing zijn op securities kunnen zeer intensief zijn, en schadelijk zijn voor de markt, tenzij het écht om een security gaat", aldus Soto in een interview met Cheddar. "We hopen regels en classificaties tot stand te brengen die vertrouwen en helderheid inbrengen in de markt."

Met deze uitspraken in het achterhoofd stelt Soto dat het goed zou zijn als de meeste cryptovaluta onder de jurisdictie van de CFTC en FTC zouden vallen. "We houden de SEC voor echte securities. Deze agentschappen hebben soepelere procedures, en er is in de industrie consensus ontstaan dat zij geschikter zijn voor het grootste deel van dit type transacties en de aard van deze assets."

Nieuwe wetsvoorstellen

Het optreden van Soto lijkt onderdeel te zijn van het offsensief dat is ingezet met twee nieuwe wetsvoorstellen. Het ultieme doel van die wetgeving is om Amerika te herpositioneren als leider in de cryptocurrency-industrie. De voorstellen heten “The Virtual Currency Consumer Protection Act of 2018” en “The U.S. Virtual Currency Market and Regulatory Competitiveness Act of 2018”.

Hoe cryptovaluta precies geclassificeerd moeten worden is een hot topic in Amerika. Zo ziet de belastingdienst (de IRS) virtuele valuta als eigendom. De SEC ziet ze als valuta of als security, onder andere afhankelijk van de manier waarop ze op de markt gebracht worden.

De cryptowereld besteedt heel wat tijd om erachter te komen of een digitale munt een security is, en tot op welke hoogte regels waar de SEC over waakt erop van toepassing zijn. Maar veel mensen vergeten dat de SEC de wetten niet maakt. Dat gebeurt op een andere plek, en leden van het Amerikaanse congres zitten in die context dichter op het vuur.

Een belangrijk argument in de campagne van voorvechters van cryptovaluta is dat Amerika achterop zou gaan lopen ten opzichte van andere landen als er nu geen stappen worden ondernomen. Of dat gevoel van urgentie voldoende is om tot nieuwe wetgeving te komen moet dit jaar duidelijk worden.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.