China introduceert strikte blockchain-regels

Op 10 januari heeft de Cyberspace Administration of China (CAC) het definitieve wetsvoorstel vrijgegeven dat van toepassing wordt op blockchaintechnologie in China. Vanaf 19 februari treden de regels in werking. Dit houdt het op hoofdlijnen in.

Regelgeving

China introduceert strikte blockchain-regels
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

De nieuwe regels zijn van toepassing op cryptovaluta en blockchain-bedrijven. CAC's directeur: “De regels die van toepassing zijn op blockchain-diensten zijn nagekeken en goedgekeurd, zijn hierbij bekendgemaakt, en gaan in werking vanaf 19 februari 2019.”

Volgens de concept-wet is de State Internet Information Office verantwoordelijk voor blockchainregels op nationaal niveau, en kunnen daar op staats- of provincie-niveau nog regels bij komen van lokale autoriteiten.

Gebruikerstoezicht

Een deel van de regels verplicht bedrijven om gebruikersactiviteit bij te houden en op te slaan. Die gegevens moeten minimaal 6 maanden bewaard worden. De opgeslagen data moet op verzoek overhandigd kunnen worden. De gebruikers van wie de gegevens opgeslagen worden, moeten geverifieerd zijn met een nationaal identificatiebewijs én telefoonnummer.

Registratie

Blockchain-dienstverleners moeten hun bedrijf registreren bij de autoriteiten, minimaal 10 dagen voordat het bedrijf activiteit vertoont. Als er gegevens missen of aangevuld moeten worden, moet de procedure binnen 5 dagen nogmaals doorlopen worden.

Als de gegevens worden goedgekeurd, wordt het bedrijf een registratienummer uitgereikt. Dat nummer moet in alle uitingen zichtbaar zijn. Denk aan de website, of een mobiele applicatie. Verder is een robuust klachtensysteem verplicht, en moeten gebruikers die administratieve wetten overtreden gemeld worden bij relevante autoriteiten.

Inspectie

De centrale overheid inspecteert geregistreerde bedrijven regelmatig. Daarin staat controle op veiligheidssystemen centraal. Waarschijnlijk is dat het gevolg van grote sommen geld die van exchanges gestolen (kunnen) worden.

Als een bedrijf niet (meer) voldoet, wordt er direct een boete opgelegd en volgt een schorsing. Afhankelijk van het vergrijp krijgt het bedrijf de tijd om het probleem te herstellen. In het ergste geval volgt strafrechterlijke vervolging.

Censuur

Bedrijven die blockchain-diensten verlenen zijn verplicht om bepaalde procedures te hanteren om te voorkomen dat er informatie bij het publiek terecht komt die niet voor hen bedoeld is. "Voor informatie die verboden is, moeten procedures in werking gesteld kunnen worden om de verspreiding en opslag ervan tegen te gaan."

Al met al een set van strenge regels. Het is nu de vraag hoe de Chinese markt erop reageert. Gegeven de acties van de Chinese overheid in 2017 komt deze wetgeving niet als verrassing. Mogelijk dat buurland India nog gebruikmaakt van de lijn die China heeft uitgezet; daar is de discussie rondom cryptovaluta en blockchaintechnologie nog in volle gang.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.