Europese regelgevers willen EU-brede regels voor cryptovaluta en ICO's

Twee grote Europese financiële autoriteiten doen onafhankelijk van elkaar een oproep om te komen tot EU-brede regelgeving voor cryptovaluta en ICO's. Dit is wat erover bekend is.

Regelgeving

Europese regelgevers willen EU-brede regels voor cryptovaluta en ICO's
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Europese Bankautoriteit

Allereerst de Europese Bankautoriteit (EBA). De EBA is een toezichthoudend agentschap van de EU, met het hoofdkwartier in Londen. De EBA is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de stresstesten op Europese banken. Dit moet de transparantie in het Europese financiële systeem verhogen, en de zwakheden blootleggen in de kapitaalstructuur van de banken.

De EBA dring er bij de Europese Commissie op aan om onderzoek te doen naar de noodzaak van één set van cryptoregels voor de Europese Unie als geheel. In een rapport stelt de EBA dat aan cryptovaluta gerelateerde activiteiten op dit moment niet onder bestaande Europese financiële wetgeving vallen, ondanks dat deze activiteiten een "hoog risico dragen". Er zouden regels moeten komen om investeerders te beschermen.

Aanvullend wijst de EBA op de richtlijnen die dit jaar door de Financial Action Task Force (FATF) worden uitgegeven. Die hebben betrekking op exchanges, wallet providers, en ICO's.

ESMA

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) is een onafhankelijk instantie die de belegger moet beschermen en de orde en stabiliteit van de financiële markten moet bevorderen. 

De ESMA heeft 3 doelstellingen: beleggersbescherming, ordelijke markten, en financiële stabiliteit.

Ook de ESMA is naar buiten gekomen met een rapport over cryptovaluta en ICO's. Daarin wordt advies gegeven aan de Europese Commissie omtrent de regels die nu op cryptocurrencies toegepast zouden kunnen worden. Het gaat ook in op gaten in de regelgeving.

Volgens de ESMA zouden sommige assets al vallen onder de MiFID-beleggingsrichtlijn. MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Deze richtlijn is in de Europese Unie op 1 november 2007 in werking getreden en heeft drie soortgelijke doelstellingen als de ESMA. Maar, zo stelt de ESMA, "omdat de bestaande regels niet zijn ontworpen met cryptovaluta in het achterhoofd, is er moeite om bestaande eisen op de juiste manier te interpreteren."

Duidelijkheid

Voor de financiële markten zou eenduidige en passende regelgeving erg welkom zijn. Vooralsnog lijkt het erop dat er een balans gezocht wordt tussen bescherming, veiligheid, en ruimte tot innovatie. In hoeverre er dit jaar duidelijkheid komt, is nog afwachten.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.