Nederlands wetsvoorstel voor verbod op cryptobedrijven zonder vergunning

Het ministerie van Financiën komt met een wetsvoorstel gericht op aanbieders van virtuele valuta. Daarin staat dat een vergunning nodig is om deze diensten aan te mogen bieden. DNB moet als toezichthouder gaan optreden.

Regelgeving

Nederlands wetsvoorstel voor verbod op cryptobedrijven zonder vergunning
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Het bericht kwam naar buiten via de website van onze eigen rijksoverheid. Er is een zogeheten internetconsultatie gestart. Concreet betekent dat de wetgever op zoek is naar reacties op de voorgestelde regels, en dat je daar via internet aan kunt bijdragen. 

Dit staat in het wetsvoorstel:

Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Zo wordt het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme, via het financiële stelsel, verder aangepakt. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden.

De vergunning die nodig is, valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het doel van een Wwft-vergunning is om bij te dragen aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Dat betekent dat er geen gedragstoezicht plaatsvindt. Er wordt daarom expliciet bij vermeld dat er "voor consumenten en investeerders nog steeds financiële risico’s aan virtuele valuta kleven".

De termijn voor consultatie is vijf weken. Dat betekent dat reacties op het conceptwetsvoorstel tot en met 15 januari 2019 kunnen worden ingediend.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.