Chinese internet-rechtbank gebruikt blockchain ter bescherming van intellectueel eigendom

Een zogeheten internet-rechtbank in Hangzhou (Oost-China) gebruikt blockchaintechnologie ter bescherming van intellectueel eigendom van (online) schrijvers. Het systeem moet een veilige haven worden voor alle schrijvers in China.

Adoptie

Chinese internet-rechtbank gebruikt blockchain ter bescherming van intellectueel eigendom
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Een internet-rechtbank in China is een rechtbank die primair gericht is op de behandeling van aan internet gerelateerde zaken. Eisers kunnen hun klachten online indienen.

Schrijvers die hun werk online publiceren, hebben er last van dat hun werk (te) eenvoudig gekopieerd kan worden. Bovendien is het lastig om er iets aan te doen, omdat het verzamelen van bewijs een moeizaam proces is. Daar heeft de rechtbank van Hangzhou nu een oplossing voor.

Het proces van het verzamelen van bewijs bestond voor schrijvers uit het maken van screenshots en het downloaden van content. En zelfs als er voldoende verzameld kon worden, was het moeilijk om het bewijs erkend te krijgen in de rechtbank. Door kenmerken van de content op te slaan op een blockchain, heeft de schrijver de mogelijkheid om een juridisch erkend systeem aan te spreken om te bewijzen dat er onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van zijn werk.

Hangzhou staat bekend als de "writers' village" van China. Al meer dan 100 bekende schrijvers werken vanuit deze regio. China heeft drie internet-rechtbanken opgetuigd, in Hangzhou, Peking, en Guangzhou. Met meer dan 800 miljoen internet-gebruikers in China geen overbodige luxe.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.