Rapport CoinShares: Bitcoin's energieverbruik bestaat voor 77,6% uit duurzame energie

CoinShares komt met een 19-pagina tellende analyse van het netwerk van bitcoin-miners. De onderzoekers komen tot de conclusie dat 77,6% van de benodigde energie geleverd wordt vanuit duurzame bronnen. 

MarktBitcoin

Rapport CoinShares: Bitcoin's energieverbruik bestaat voor 77,6% uit duurzame energie
0%
Peter Slagter
Door Peter Slagter

Het rapport (PDF) van CoinShares heeft de titel "The Bitcoin Mining Network—Trends, Marginal Creation Cost, Electricity Consumption & Sources". Daarin gaan de onderzoekers in op eigenschappen van het netwerk van bitcoin-miners, zoals de geografische distributie, samenstelling, efficiëntie, energieverbruik, en energiebronnen. Daarnaast worden trends in hash rate, hardware kosten, en hardware efficiëntie bekeken.

Eén van de bevindingen is dat de gemiddelde miner met een prijs van $4.000/BTC verlies maakt, of z'n hardware tegen een lagere kostprijs heeft kunnen inkopen dan waar CoinShares vanuit is gegaan. Gegeven de juiste omstandigheden, is het nog wel mogelijk om winst te maken.

Het rapport vervolgt met een blik op de geografische verdeling van miners. Volgens CoinShares verlaten significante hoeveelheden miners China om zich vervolgens te vestigen in Scandinavië, Rusland, Canada, of Amerika. Locaties met goedkope energie, gunstige regelgeving, én snelle internerverbindingen zijn daarbij het meest populair.

Ten slotte wijdt het rapport uit over de energiebronnen die ten grondslag liggen aan de rekenkracht die miners leveren aan het bitcoin-netwerk. De onderzoekers trekken op basis van eigen data de conclusie dat 77,6% van alle benodigde energie door duurzame bronnen geleverd wordt. Dit getal is gebaseerd op de aanname dat beschikbare cijfers over de penetratie van duurzame energie accuraat zijn.

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Peter Slagter

Peter Slagter

Hoofdredacteur en medeoprichter van LekkerCryptisch. Voorliefde voor techniek en economie, met in het bijzonder de overlap tussen die twee. Vind het leuk om complexe onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek.