Europees parlement analyseert cryptovaluta

Cryptovaluta staan nog in de kinderschoenen. Er zijn uitdagingen met schaalbaarheid en regulatie. Maar buiten dat bieden ze vele kansen op vernieuwingen in allerlei sectoren en van het financiële stelsel zelf. Dit is de strekking van het adviesrapport dat het Europees Parlement liet opstellen.

Markt

Europees parlement analyseert cryptovaluta
0%
Bert Slagter
Door Bert Slagter

Leden van het Europees Parlement hebben zich verdeeld over ruim twintig parlementaire commissies die gespecialiseerd zijn in een bepaald beleidsterrein. Daarin behandelen ze de richtlijnen en verordeningen van de Europese Commissie, de Raad en eigen initiatieven.

Ze huren soms externe adviesbureaus in om een analyse te geven van een bepaald onderwerp of vraagstuk. In dit geval was had de EP-commissie voor economische en monetaire zaken behoefte aan een diepgaande analyse van virtuele munten. Zij gaven daarvoor opdracht aan adviesbureau Kiel Institute.

Het rapport is lezenswaardig. Om een voorproefje te geven hebben we hier hun conclusies voor je op een rijtje gezet:

  1. Cryptovaluta zijn een bijzondere vorm van digitaal geld. Het belangrijkste verschil is het ontbreken van een centrale tegenpartij.
  2. Op dit moment kunnen cryptovaluta het traditionele geld nog lang niet vervangen door gebrek aan schaalbaarheid.
  3. Cryptovaluta worden nu voornamelijk gebruikt voor financiële speculatie, en niet als ruilmiddel ("medium of exchange").
  4. De laatste tijd proberen mensen bestaande financiële regulatie te omzeilen, bijvoorbeeld door gebruik van tokens.
  5. Het effect van digitaal geld direct vanuit een centrale bank (CBDC) zou voor een omwenteling kunnen zorgen in het financiële stelsel.

Al deze punten worden in het rapport op een objectieve en genuanceerde manier verder uitgewerkt. Geen paniekzaaierij.

Wat dat betreft past dit rapport in het recente beeld van overheden en toezichthouders die cryptovaluta en tokens behandelen als serieuze technologische en economische vernieuwingen. Het zijn vroege tekenen van het volwassen en stabiel worden van de technologie.

Het vijfde punt behoeft nog wat extra aandacht. Het rapport gaat wat uitgebreider in op wat er zou gebeuren als een centrale bank zelf een cryptomunt zou uitgeven, die door iedereen gebruikt kan worden, en 1-op-1 inwisselbaar is voor fiat-geld.

Het huidige banksysteem, gebaseerd op fractionele reserves, kan met problemen te maken krijgen als deelnemers liquiditeit verschuiven naar nieuwe digitale rekeningen. Om instabiliteit van het banksysteem te voorkomen, zouden commerciële banken nieuwe en betrouwbare inkomstenbronnen moeten vinden. Aangezien fractioneel bankieren een belangrijke bron is voor instabiliteit in het banksysteem, zou zo'n wijziging geen slechte ontwikkeling zijn. Het zou een opmars kunnen betekenen naar een stabieler financieel systeem.

Wij gaan dit verder onderzoeken, wellicht schrijven we later een vervolgartikel!

Iedereen heeft een mening

Onder de noemer Opinie schrijven we regelmatig over een spraakmakende podcast, video of tweetstorm. We zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met de spreker of schrijver, maar vinden het interessant genoeg om te delen, duiden en ondertitelen.

Over de auteur

Bert Slagter

Bert Slagter

Medeoprichter van LekkerCryptisch. Achtergrond in informatica en natuurkunde. Bouwt mooie software, teams en bedrijven. Student van geopolitiek, macro-economie, complexe systemen en waarschijnlijkheid. Op zoek naar het signaal in de ruis.